V transparentnosti je mesto nadpriemerné, ale v rebríčku klesá

Nedávno zverejnený rebríček neziskovej organizácie Transparency International Slovensko zaradil naše mesto na 18. miesto v transparentnosti samosprávy.

Ružomberok sa už šesť rokov drží v top dvadsiatke najtransparentnejších miest na Slovensku. Šesť rokov po sebe však pomaly v rebríčku klesá. Kým v roku 2012 mu patrila doteraz najlepšia, ôsma priečka, postupne padol na jedenáste, pätnáste a aktuálne na osemnáste miesto.

Iní sa zlepšujú rýchlejšie

Mesto od roku 2014 svoje skóre transparentnosti stále mierne zvyšuje, napriek tomu v rebríčku pozvoľna klesá. „Dôvodom je fakt, že iné mestá dokážu napredovať výraznejšie,“ hodnotí príčiny poklesu projektový koordinátor Transparency Ľuboš Kostelanský.

Hodnotenie pozostáva z deviatich kategórii ako Územné plánovanie, Účasť verejnosti na rozhodovaní, Verejné obstarávanie či Predaj a prenájom majetku. Každá z kategórii má niekoľko otázok. Dokopy ich je 104.

Najväčšie rezervy, kde Ružomberok strácal body, sú v Personálnej politike, Etike a konflikte záujmov.

„Radových úradníkov neprijíma cez výberové konania a o podrobnostiach výberu vedúcich pracovníkov neinformuje. Pre verejnú kontrolu by bolo užitočné aj to, keby volení zástupcovia Ružomberčanov – poslanci a primátor zverejňovali svoje majetkové priznania, aj keď im to zákon neprikazuje. Zatiaľ sa k tomu neodhodlali,“ vymenúva negatíva miestnej samosprávy Kostelanský.

Mesto by podľa neho malo na svojom webe prehľadne zverejňovať aj výročné správy podnikov, v ktorých má účasť. Mesto ich síce zverejňuje, ale len medzi materiálmi na príslušné rokovanie mestského zastupiteľstva, kde majú byť prerokované.

Ružomberský magazín sa špeciálne pýtal na oblasť zverejňovania odmien zástupcov mesta v dozorných radách a predstavenstvách spoločností s vlastníckou účasťou mesta. Výročné správy firiem, ale ani radnica, ich dlhodobo prehľadne nezverejňujú.

„Myslíme si, že tieto by mala verejnosť poznať. Náš postoj sme bližšie vysvetlili na príklade vodárenských spoločností,“ odvetil Kostelanský, hoci práve toto kritérium v aktuálnom hodnotení Transparency neuplatnila.

Hodnotenie Ružomberka v akutálnom rebríču Transparency. Zdroj – reprofoto, transparency.sk.

Drží úroveň otvorenosti

Transparency začalo robiť rebríček v roku 2010. Vtedy sme zo stovky hodnotených samospráv skončili na 82. mieste. Po dvoch rokoch získalo mesto titul Skokan roka, keď postúpilo na ôsmu priečku.

„Darí sa držať úroveň otvorenosti. Možno skonštatovať, že v deviatich z jedenástich kategórií je Ružomberok celoslovenským priemerom. Možno ho pritom označiť za príkladnú samosprávu, ktorá dôsledne informuje o svojich zmluvách, o predajoch a prenájmoch majetku,“ chváli mesto Kostelanský.

Dobré hodnotenie prišlo aj pri otázkach o prístupe k informáciám a pri územnom plánovaní.

Ružomberok získal dokopy 66 percent, čo vyšlo na známku B+. Slovenský priemer je 57 percent a známka B-. V aktuálnom rebríčku skončilo mesto lepšie ako Mikuláš či Kubín. Martin bol hneď za nami.

Zaujímali sme sa, či je možné porovnať slovenské mestá s úrovňou transparentnosti iných európskych miest. Hodnotené kritéria Transparency sú však podľa Ľuboša Kostelanského všade rozdielne: „Podobné rebríčky zostavuje Transparency International a ďalšie mimovládne organizácie aj v iných krajinách, nemožno ich však navzájom porovnať. V každej krajine je totiž rebríček prispôsobení národným špecifikám a líši sa svojimi indikátormi.“

Najlepšie zo stovky hodnotených miest, na 87 percent, splnili stanovené kritéria vo Vranove nad Topľou. Nasledujú Bratislava – Nové Mesto a Rožňava. Na opačnom konci rebríčka sú v poradí od najhoršieho: Humenné, Šurany a Veľké Kapušany.

Titulná fotografia – ilustračná, Mostová ulica. Autor – Martin Buzna

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.