Júnová povodeň odtrhla časť vozovky. Cesta v Ľupčianskej doline však bola v zlom stave aj predtým

Na ceste III. triedy medzi Partizánskou Ľupčou a Liptovskou Lúžnou je vyhlásená mimoriadna situácia. Jej stav rieši obec i Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.

Povodne koncom júna postihli mnoho liptovských obcí, ktoré rátali škody v desaťtisícoch. Masy bahna a kubíky vody poškodili aj cestnú komunikáciu v Partizánskej Ľupči.

„Počas povodní, ktoré sme tu mali 26. júna, sa na cestu v Ľupčianskej doline zosunula veľká časť svahu. Zosuvov tam bolo hneď niekoľko,“ opisuje starosta Partizánskej Ľupče Ladislav Balážec (nezávislý).

Najväčší zosuv bol 30 metrov dlhý a asi jeden a pol metra vysoký. „Takisto bola podmytá a následne odtrhnutá časť vozovky v dĺžke asi 80 metrov,“ povedal pre Ružomberský magazín starosta Partizánskej Ľupče s tým, že tento kritický úsek provizórne sanovali.

Na úseku vyhlásili mimoriadny stav

Cestu uzatvorili počas júnových povodní a zároveň na úseku vyhlásil krízový štáb mimoriadnu situáciu. Úsek bol pre dopravu neprejazdný asi týždeň.

„Bolo potrebné úplne uzavrieť úsek od začiatku Ľupčianskej doliny po osadu Magurka, nakoľko podmytím krajnice cesty mohlo dôjsť k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky,“ upozornil riaditeľ správy ciest Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) pre Liptov Ján Omasta.

„Tá časť je akoby zasanovaná, ale stále je to prejazdné len pre osobné autá. Nákladné tadiaľ nejazdia,“ hovorí Balážec.

Situácia na ceste po júnovej povodni. Foto – FB, Partizánska Ľupča
Cestu zničili masy bahna a kubíky vody. Foto – FB, Partizánska Ľupča

„Silné prívalové dažde poškodili krajnice cesty v dĺžke asi 50 bežných metrov. Dážď poškodil aj tri priepusty, ktoré sa stali nefunkčnými,“ pripomína Omasta. „V súčasnosti je cesta prejazdná, no stále veľmi poškodená,“ reaguje starosta Balážec.

Cestu opravia po pripravení dokumentácie

Poškodený úsek opravia a zároveň zrekonštruujú aj spomínané priepusty. Cenu za opravy vypočítajú po vypracovaní projektovej dokumentácie, ktorú liptovská správa ciest ŽSK aktuálne pripravuje.

„Dokumentácia bude obsahovať aj informácie o navrhovanom spôsobe sanácie a opravy predmetných objektov. Kraj bude investovať do spomínaných opráv,“ povedal pre Ružomberský magazín Ján Omasta.

Riaditeľ Správy ciest ŽSK pre Liptov dodal aj to, že cestný majetok má kraj poistený a hneď po vzniku škôd na ich majetku kontaktovali zástupcu poisťovne, ktorý si bol predmetný úsek obhliadnuť a vyčísliť škody.

„Po vypracovaní projektovej dokumentácie sa bude súťažiť zhotoviteľ,“ uzavrel Omasta.

Poškodená už pred povodňami

„Cesta bola značne poškodená už pred povodňami,“ hovorí Balážec. Zamestnanci správy ciest Žilinského samosprávneho kraja vykonali v apríli a máji prehliadky ciest II. a III. triedy.

Z prehliadok vyplýva, že táto cesta mala v úseku od Partizánskej Ľupče po oblasť Železnô 12,8 km ciest v nevyhovujúcom stave. Oprava by podľa dokumentu stála župu asi 170-tisíc eur.

„Bohužiaľ, doposiaľ sa nenašli finančné prostriedky na komplexnú rekonštrukciu cesty na úseku 13 km cesty. Opravili sa len výtlky, no cesta sa stala vyhovujúcou vždy len do najbližšej zimy, kým sa opravené výtlky znovu poškodili,“ sťažuje sa starosta Partizánskej Ľupče Balážec.

Cesta bola uzatvorená od 27. júna asi týždeň. Foto – FB, Partizánska Ľupča

Úsekom pravidelne chodievajú aj cyklisti, ktorí sa s problémami obracajú na starostu obce. „Už veľakrát mi ľudia chodiaci touto trasou volali, že sa na ceste zranili alebo si dolámali končatiny či pokazili bicykle,“ opisuje telefonáty Balážec. Ľudia v Ľupčianskej doline pokazili aj autá.

Podľa výsledkov celoštátneho sčítania dopravy na Slovensku z roku 2015, prejde úsekom v Ľupčianskej doline počas pracovného dňa takmer 600 automobilov. Sčítanie vyhotovuje Slovenská správa ciest.

Plánovaná oprava mosta

Na ceste naplánovali aj opravu mosta s označením MO 2224-012. Rekonštrukcia by mala prebehnúť tento rok. „V súčasnosti čakáme na vyhodnotenie zákazky na budúceho zhotoviteľa a podpis zmluvy,“ ozrejmuje Omasta.

Zhotoviteľ by mal byť známy v polovici augusta. „Tento most je asi 200 metrov nad zosuvom krajnice, kde nám voda poškodila časť cestného telesa,“ povedal riaditeľ Správy ciest pre Liptov Omasta.

„Súčasťou opráv mostného objektu je búranie rímsovej časti, vozovkového krytu, časti pred a za mostom, mostovky, sanácia krídel, spodnej a hornej stavby a osadenie bezpečnostných zariadení.“ Oprava mosta by mala stáť bez dane asi 117-tisíc eur a trvať by mala asi 4 mesiace.

Cesta s vojenským významom

Cestu budovali za minulého režimu ako cestu strategického významu v prípade vojenského konfliktu. „Ak by bol nejaký vojenský konflikt, tak cesta by slúžila ako obchádzka Ružomberka,“ opisuje starosta Balážec.

Cesta III. triedy číslo 2224 spája Partizánsku Ľupču s osadami Magurka a Železné a zároveň Partizánsku Ľupču a obec Liptovská Lúžna a Liptovská Osada, kde sa napája na cestu smerom od Ružomberka do Banskej Bystrice.

„Cestu takisto využíva aj Lesný komposesorát, ktorý zváža vyťažené drevo k píle,“ opisuje Balážec, ktorý tvrdí, že s opravnými prácami, ktoré bude iniciovať Správa ciest ŽSK, pomôžu aj urbárnici z Lesného komposesorátu. „Správa ciest by mala dodať materiál a Lesný komposesorát pracovníkov,“ prezradil Balážec.

Titulná fotografia – Odtrhnutá časť vozovky na ceste po povodni 27. júna. Foto – FB, Partizánska Ľupča

Študujem žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Píšem aj pre Denník Postoj a externe spolupracujem s Rádiom Lumen, pre ktoré pripravujem spravodajské a publicistické reportáže z okolia Žiliny a Ružomberka.