Ľudia môžu volať na infolinky aj pre iné problémy vyplývajúce z epidémie koronavírusu

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) rozšíril svoje infolinky v čase mimoriadnej situácie o sociálne, právne a psychologické poradenstvo. Zabezpečuje ho krajská Nadácia pre podporu rodiny ŽSK.

Nadácia pre podporu rodiny ŽSK bola z dôvodu ochrany pred možným šírením nového koronavírusu nútená uzatvoriť svoje brány pre verejnosť. Pomoc ľuďom však rozbehla prostredníctvom telefonického poradenstva. ,,Keď Žilinský samosprávny kraj spustil nové Call Centrum na pomoc ľuďom, ktorí bojujú s ochorením COVID 19, dostali sme nápad, ako túto službu rozšíriť o pomoc v ďalších oblastiach. Táto situácia totiž nie je len zdravotný problém. Rizikom je aj dlhodobá izolácia, či výpadok príjmu. Intenzívny pobyt na jednom mieste môže navyše spôsobiť vážne sociálne problémy, vzťahové, či psychické,” uviedla správkyňa Nadácie Gabriela Podolanová.

Na linky Nadácie volajú ľudia z celého Slovenska. Najčastejším problémom je výpadok príjmov a obava o stratu zamestnania. ,,Ide najmä o  osamelé matky s deťmi, ktoré pracujú za minimálnu alebo veľmi nízku mzdu. Teraz ostali doma, či už na OČR alebo stratili zamestnanie. Pôžičky však splácať musia, rovnako tak živiť rodinu. Často nevedia ako z toho von,” dodala Podolanová. Nadácia v rámci svojich zdrojov môže finančne podporiť ľudí zo Žilinského kraja, ktorí sa ocitnú v núdzi. Hľadá však aj ďalšie možnosti finančnej podpory cez iné zdroje. Spolu s Rodinným centrom pomoci zvolila komplexný prístup pomoci, zabezpečujú potrebné kontakty na špecialistov, ale i hmotnú pomoc vo forme potravín, ošatenia, či hračiek a tiež posielajú  žiadateľom aj ochranné rúška. Do pomoci zapája aj spolupracujúce organizácie alebo ľudí, ktorí s nimi budú spolupracovať pri riešení ťažkej situácie – neziskové organizácie, charity, centrá včasnej intervencie a pod.

,,Teším sa, že Nadácia, ktorú sme založili na pomoc ľuďom v núdzi, plní naplno svoje poslanie. V tejto mimoriadnej situácií, kedy sa životy ľudí zo dňa na deň zmenili, stratili svoje istoty, prichádzajú o príjmy, je to obzvlášť žiaduce. Týmto by som chcela vyzvať ľudí, aby sa nebáli požiadať o pomoc a radu. Nie sú v tom sami,” povedala županka Erika Jurinová.

Linky sú bezplatné a sú v pohotovosti v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hodiny.Sociálne a psychologické poradenstvo:  +421 948 911 223 – +421 948 386 342

Právne poradenstvo: +421 911 756 034

Nadácia v týchto dňoch ďalej prijíma aj žiadosti od jednotlivcov a rodín, ktorí sa ocitli v núdzi a neľahkej životnej situácií. Ponúka odbornú pomoc a malú finančnú podporu v najťažších časoch. Žiadosti o pomoc vybavuje priebežne. Viac informácií pre žiadateľov na telefónnom čísle +421 948 911 223 alebo na nadacia@zilinskazupa.sk

Zdroj – Tlačová správa ŽSK.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.