Kauza čierneho zmrzlinového stánku: a vraj v centre mesta nie je živo

Máločo spôsobilo v centre mesta taký rozruch, ako čierny zmrzlinový stánok. Bude tam aj tento rok?

Od vlaňajšej jari je témou mediálnych, odborných aj krčmových debát čierny zmrzlinový stánok na Mostovej. Najmä slovo čierny – stánok bol naozaj tejto farby – si mnohí dvojzmyselne zamieňajú so slovom nelegálny.

Genéza prípadu

Mesto Ružomberok, prostredníctvom Útvaru hlavného architekta (ÚHA), vydalo na začiatku roka 2018 povolenie na záber verejného priestranstva na umiestnenie technického zariadenia – zmrzlinového kiosku a letnej terasy.

„Konzultovala som svoj zámer so ÚHA, krajským pamiatkovým, a tiež stavebným úradom. Pretože takýto postup považujem za správny. Voči projektu neboli žiadne pripomienky a povolenie sme získali,“ vysvetľuje svoje kroky zo začiatku roka 2018 architektka Marianna Medvecká, autorka zmrzlinového stánku na Mostovej.

Stavebný úrad konštatoval, že nejde o pevnú stavbu, nemá sa prečo vyjadriť a stačí povolenie na záber verejného priestranstva.

Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) vydal povolenie k umiestneniu dočasného a sezónneho stánku s dôvetkom, že chce vidieť realizačnú projektovú dokumentáciu. Inými slovami to, ako bude stánok vyzerať.

KPÚ v povolení tiež konštatoval, že rozhodnutie mesta udeliť povolenie na záber verejného priestranstva je predčasné. Pretože na meste bez projektovej dokumentácie predsa nevedia, ako bude kiosk a terasa v centrálnej pamiatkovej zóne vyzerať.

„Lenže architekt mesta nepovoľuje niečo na základe vzhľadu. Nemá na to právomoc. ÚHA len doporučuje, ak má autor a investor o radu záujem. Povoľujeme záber verejného priestranstva, čo tam bude, povoľujú pamiatkari alebo stavebný úrad. Vyjadrujeme sa vtedy, ak sa stavba týka územného plánu,“ vysvetľuje právomoci v tejto konkrétnej záležitosti hlavný architekt mesta Jozef Jurčo.

„Pamiatkarom sme doložili požadovaný realizačný projekt s tým, že mesto vyjadrenie k nemu od KPU nevyžaduje, lebo súhlasné stanovisko už vydalo. ÚHA sme informovali o tom, že realizačný projekt je na KPÚ a ako vlastník pozemku môže požiadať o vyjadrenie,“ spätne si vybavuje Medvecká.

Pamiatkari ale vo svojich vyjadreniach tvrdia, že projektovú dokumentáciu nedostali a stánok bol minulý rok v máji zrealizovaný bez posúdenia.

Vlna kritiky

Stánok vznikal niekoľko týždňov. A za ten čas žal rozporuplné reakcie. Na sociálnych sieťach prevažovala kritika obyvateľov mesta.

„Iste, veď bol stále nedokončený. Realizovali sme ho postupne do konečnej podoby. Je to ako keby ste hodnotili nedokončený oblek či šaty u krajčíra, no komu by sa to páčilo,“ hovorí o situácii z jari minulého roka majiteľ stánku patriaceho priľahlej cukrárni Fontána Ľubomír Trnovský.

Stánok postupne dobudoval a má za to, že postoj verejnosti sa otočil. „Prax počas leta 2018 ukázala, že sa s prostredím zóny spojil, centrum mesta oživil a stal sa obľúbenou zastávkou širokej verejnosti,“ dopĺňa svoj pohľad i skúsenosť Trnovský.

Z tohto dôvodu požiadal o predĺženie záberu verejného priestranstva až do konca roka 2018. „Chcel som tam predávať vlastné pekárenské výrobky,“ zdôvodňuje majiteľ.

ÚHA predĺženie v novembri zamietol a požiadal o odstránenie stánku. Dôvod bol jednoduchý – nemal kladné stanovisko KPÚ s prevedením terasy v pamiatkovej zóne. Druhý dôvod bol, že v tej lokalite bolo už tradične naplánované umiestnenie vianočného stromčeka.

A tak sa v posledný novembrový týždeň dohodli, že v sobotu 1. decembra stánok zmizne, lebo v pondelok 3. decembra tu mali postaviť vianočný strom. „Postavili ho tam ale už 28. novembra, a ja som nemalo ako stánok odviesť. Preto sa jeho odstraňovanie natiahlo,“ argumentuje Trnovský.

Zároveň v čase, keď čakal na možnosť odstránenia, podal novú žiadosť na záber verejného priestranstva. Tentoraz na letnú sezónu 2019.

Radnica ju zamietla a Trnovskému udelila pokutu – daň za nepovolené užívanie verejného priestranstva zvýšenú o 50 percent. Začiatkom marca tak Ľubomír Trnovský stánok odstránil a sankciu uhradil.

„Na základe akých predpisov a nariadení, časť laickej a neraz anonymnej verejnosti spochybňuje na sociálnych sieťach prácu autorizovaného architekta, stanoviská kompetentných a bez opory v odborné vyjadrenie požaduje odstránenie,“ pýta sa Trnovský.

Odvolanie s petíciou od takmer 1 600 zákazníkov

„Podľa nášho názoru sa už jedná skôr o prístavbu, ako o prenosný stánok a v zmysle územného plánu nemôžeme také niečo povoliť. Zo žiadosti nevyplýva, že by sa jednalo o sezónne zariadenie, od marca do konca októbra, ale celoročné, a preto by to bolo treba posudzovať ako stavbu prostredníctvom územného plánu zóny,“ zdôvodňuje aktuálne zamietnutie Pavol Šrankota z ÚHA.

„Chcel som niečo urobiť aj pre oživenie centra mesta. Moja investícia sa nepovolením stane zbytočná. Oplatí sa potom niekomu v centre niečo prospešné urobiť,“ pýta sa Trnovský, pričom svojho zámeru sa nevzdal a podal voči rozhodnutiu odvolanie. Upozorňuje, že stánok mu už raz povolili, a nerozumie, prečo pri rovnakých predpisoch a nariadeniach, s podporou nových kladných stanovísk odborníkov na pamiatkové zóny by povolenie na rok 2019 malo byť záporné.

Medzičasom získal Trnovský od KPÚ kladné stanovisko aj k projektovej dokumentácii. „Z hľadiska záujmov chránených pamiatkových zákonom nemáme k nej žiadne pripomienky,“ píše sa v stanovisku pamiatkarov.

Majiteľ tiež predložil petíciu s takmer 1 600 podpismi, ktorou verejnosť vyjadrila stánku podporu. Radnica ju podľa Ľubomíra Trnovského odmietla, pretože podpísaní nie sú len Ružomberčania.

Architekti majú rozdielne názory

Majiteľ si zabezpečil aj odborné vyjadrenie docentky Evy Kráľovej z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity. „Stavba zmrzlinového kiosku s letnou terasou v kontexte pešej zóny predstavuje novotvar, ktorý akceptuje „genia loci“ miesta, … riešením, tvaroslovím aj materiálom vyjadruje progresívne aktuálne trendy architektonickej tvorby a dizajnu verejných priestorov, čím obohacuje estetické pôsobenie daného prostredia,“ píše v stanovisku Kráľová.

Ružomberský magazín požiadal o vyjadrenie k zmrzlinovému stánku aj troch miestnych architektov. Vyjadrili sa dvaja.

„Stánok v zúženom priestore ulice Mostová je nevhodné riešenie. Sťažuje priechod a vytvára vizuálnu bariéru. Vrátenie tohto stánku by bolo zlyhaním miestnych autorít v oblasti základnej urbanistickej regulácie a architektúry,“ myslí si architekt Vavrinec Kendera.

„Je to nevhodná forma. Maximálne by si mohol do toho odskoku na budove vytlačiť každý deň pojazdný výdajný zmrzlinový pult, prípadne denne postaviť na dlažbu dva-tri malé kaviarenské stolíky,“ tvrdí zase Peter Abonyi.

Podľa informácii redakcie môže byť v pozadí celej kauzy aj konkurenčný boj cukrární. O podobný, ale väčší stánok už požiadal aj majiteľ neďalekej prevádzky.

Titulná fotografia – Zmrzlinový stánok na Mostovej v roku 2018. Foto – Ľubomír Trnovský.

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 4/2019.

 

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.