Kniha Liptova

Do 27. februára je možné nominovať publikácie späté s Liptovom do súťaže Kniha Liptova 2020. Nominované knihy sú rozdelené do dvoch súťažných kategórii : beletria a odborná literatúra. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 23. apríla.