Vyhlásili súťaž Kniha Liptova 2020. Publikácie môžete nominovať aj vy

Aj tento rok organizuje Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši súťaž o najlepšiu knihu vydanú počas uplynulého roka. Knižné publikácie môžete nominovať do 27. februára.

Počas uplynulého roka boli knižnice a kníhkupectvá niekoľkokrát zatvorené. Aktuálna situácia s pandémiou síce priniesla obmedzenia, no aj napriek tomu si časť z nás predsa len našla cestu ku knihám. Niektorí siahli po starších výtlačkoch rodinnej knižnice, iní nelenili a objednali niečo nové do zbierky prostredníctvom internetu. A kým čitatelia čítali, spisovatelia pracovali na svojich nových dielach. Bezpochyby aj tí, ktorých máme na Liptove. A práve takúto knihu môžete do súťaže Kniha Liptova 2020 nominovať aj vy.

Vyhlásili 14. ročník súťaže

„Cieľom súťaže, resp. čitateľskej ankety je zmapovať všetky knižné publikácie z predchádzajúceho roka, ktoré sa týkajú regiónu, či už ide o autora alebo tému. Dať ich do povedomia verejnosti a zároveň ich poskytnúť na čítanie,“ približuje 14. ročník súťaže pracovníčka Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláš Naďa Kubányová.

Do súťaže môžu byť nominované tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a bolo im pridelené ISBN. Kniha nemusí byť výlučne textová, môže ísť aj o obrazovú publikáciu alebo text kombinovaný s obrazovou časťou. Nominované knihy budú rozdelené do dvoch kategórii: beletria a odborná literatúra.

Knihu môže do súťaže nominovať čitateľská verejnosť, autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci, ale aj distribútori kníh.

,,Čitateľská verejnosť nominuje knihu nominačným listom, ktorý je možné si stiahnuť z internetovej stránky knižnice alebo vyzdvihnúť priamo v knižnici. Nominačný list je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu knižnice,“ vysvetľuje spôsob nominácie Naďa Kubányová.

,,Autori nominovanej publikácie, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh jeden výtlačok nominovanej publikácie spolu s nominačným listom doručia osobne alebo poštou na adresu knižnice,“ informuje Kubányová a dodáva, že k nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky uverejnené v periodikách, názory iných literátov na knihu a podobne.

Termín odovzdania nominácií je do 27. februára. Od 2. marca do 11. apríla bude prebiehať hlasovanie a vyhlásenie výsledkov súťaže je naplánované na 23. apríla.

Kde nájdete nominované knihy?

Nominované knihy budú postupne predstavované mediálnymi partnermi, na internetovej stránke knižnice a Žilinského samosprávneho kraja a v čase od 27. februára do 11. apríla 2021 budú vystavené v knižnici. O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov.

,,Hlasovacie lístky budú uverejnené na webovej stránke knižnice a vyplniť sa dajú aj priamo v knižnici. Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v 1. kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra). Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát,“ vysvetľuje spôsob hlasovania Naďa Kubányová z knižnice F. G. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši.

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní výhercovia, ktorí získajú ročné predplatné týždenníka MY Liptovské noviny alebo dvojtýždenníka Spoločník a zápisné v Liptovskej knižnici G. F. Belopotockého na 365 dní. Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.

Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského kraja bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja.

Termíny putovnej výstavy:

Krajská knižnica v Žiline 14.05.2021 – 17.06.2021
Liptovská knižnica G.F.Belopotockého 01.07.2021 – 23.07.2021 v Liptovskom Mikuláši
Oravská knižnica A. Habovštiaka 02.08.2021 – 24.08.2021 v Dolnom Kubíne
Turčianska knižnica v Martine 02.09.2021 – 22.09.2021
Kysucká knižnica v Čadci 01.10.2021 – 22.10.2021

Ilustračná fotografia: Pexels.com

Som vyštudovaná žurnalistka. Počas štúdia som pracovala pre regionálne noviny, kde som písala o kultúrno-spoločenskom dianí na Považí. Mám za sebou stáž pre portál aktuality.sk. Zaujímam sa o históriu, kultúru a problémy bežných ľudí z okolia Ružomberka. V RK Magazíne som zástupkyňa šéfredaktorka a web editorka portálu rkmagazin.sk.