Vyhlásili súťaž Kniha Liptova 2020. Publikácie môžete nominovať aj vy

Aj tento rok organizuje Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši súťaž o najlepšiu knihu vydanú počas uplynulého roka. Knižné publikácie môžete nominovať do 27. februára.

Počas uplynulého roka boli knižnice a kníhkupectvá niekoľkokrát zatvorené. Aktuálna situácia s pandémiou síce priniesla obmedzenia, no aj napriek tomu si časť z nás predsa len našla cestu ku knihám. Niektorí siahli po starších výtlačkoch rodinnej knižnice, iní nelenili a objednali niečo nové do zbierky prostredníctvom internetu. A kým čitatelia čítali, spisovatelia pracovali na svojich nových dielach. Bezpochyby aj tí, ktorých máme na Liptove. A práve takúto knihu môžete do súťaže Kniha Liptova 2020 nominovať aj vy.

Vyhlásili 14. ročník súťaže

 
 

RK Magazín je už tri roky súčasťou ružomberských médií a stále pokračuje vo víziách svojich zakladateľov. Našim cieľom je robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Aby sme mohli naďalej slobodne tvoriť, potrebujeme aj vašu podporu.

 
 

„Cieľom súťaže, resp. čitateľskej ankety je zmapovať všetky knižné publikácie z predchádzajúceho roka, ktoré sa týkajú regiónu, či už ide o autora alebo tému. Dať ich do povedomia verejnosti a zároveň ich poskytnúť na čítanie,“ približuje 14. ročník súťaže pracovníčka Liptovskej knižnice G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláš Naďa Kubányová.

Do súťaže môžu byť nominované tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a bolo im pridelené ISBN. Kniha nemusí byť výlučne textová, môže ísť aj o obrazovú publikáciu alebo text kombinovaný s obrazovou časťou. Nominované knihy budú rozdelené do dvoch kategórii: beletria a odborná literatúra.

Knihu môže do súťaže nominovať čitateľská verejnosť, autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci, ale aj distribútori kníh.

,,Čitateľská verejnosť nominuje knihu nominačným listom, ktorý je možné si stiahnuť z internetovej stránky knižnice alebo vyzdvihnúť priamo v knižnici. Nominačný list je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom na adresu knižnice,“ vysvetľuje spôsob nominácie Naďa Kubányová.

,,Autori nominovanej publikácie, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh jeden výtlačok nominovanej publikácie spolu s nominačným listom doručia osobne alebo poštou na adresu knižnice,“ informuje Kubányová a dodáva, že k nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky uverejnené v periodikách, názory iných literátov na knihu a podobne.

Termín odovzdania nominácií je do 27. februára. Od 2. marca do 11. apríla bude prebiehať hlasovanie a vyhlásenie výsledkov súťaže je naplánované na 23. apríla.

Kde nájdete nominované knihy?

Nominované knihy budú postupne predstavované mediálnymi partnermi, na internetovej stránke knižnice a Žilinského samosprávneho kraja a v čase od 27. februára do 11. apríla 2021 budú vystavené v knižnici. O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov.

,,Hlasovacie lístky budú uverejnené na webovej stránke knižnice a vyplniť sa dajú aj priamo v knižnici. Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v 1. kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra). Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát,“ vysvetľuje spôsob hlasovania Naďa Kubányová z knižnice F. G. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši.

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní výhercovia, ktorí získajú ročné predplatné týždenníka MY Liptovské noviny alebo dvojtýždenníka Spoločník a zápisné v Liptovskej knižnici G. F. Belopotockého na 365 dní. Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.

Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského kraja bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja.

Termíny putovnej výstavy:

Krajská knižnica v Žiline 14.05.2021 – 17.06.2021
Liptovská knižnica G.F.Belopotockého 01.07.2021 – 23.07.2021 v Liptovskom Mikuláši
Oravská knižnica A. Habovštiaka 02.08.2021 – 24.08.2021 v Dolnom Kubíne
Turčianska knižnica v Martine 02.09.2021 – 22.09.2021
Kysucká knižnica v Čadci 01.10.2021 – 22.10.2021

Ilustračná fotografia: Pexels.com

Som vyštudovaná žurnalistka. Počas štúdia som pracovala pre regionálne noviny, kde som písala o kultúrno-spoločenskom dianí na Považí. Mám za sebou stáž pre portál aktuality.sk. Zaujímam sa o históriu, kultúru a problémy bežných ľudí z okolia Ružomberka.