Liptovské múzeum a Múzeum ručnej výroby papiera získali z eurofondov po 100-tisíc eur

Liptovské múzeum s projektom Bohu na chválu, ľuďom na úžitok a Múzeum ručnej výroby papiera v Ludrovej získali dokopy takmer 200-tisíc eur. Uspeli v rámci eurofondového programu Interreg PL-SK na podporu rozvoja slovensko-poľského pohraničia.

Do Žilinského kraja poputuje viac ako 1,2 milióna eur na rozvoj prihraničného regiónu z európskych finančných zdrojov. So žiadosťou o dotáciu z programu Interreg PL-SK uspelo celkom 31 projektov.

V tomto roku sa s podporou eurofondov obnovia pamiatky kultúrneho a prírodného dedičstva, zmodernizujú sa prvky cestovného ruchu, podporí sa vzdelávanie či zamestnanosť. Kým vlani bolo podporených 13 projektov v celkovej hodnote 503-tisíc eur, tento rok pôjde na rozvoj Žilinského kraja o 746-tisíc eur viac.

Medzi podporenými mikroprojektami je aj päť župných organizácií a Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj. ,,Vďaka podpore z európskych finančných zdrojov sa podarí aj tento rok rozbehnúť projekty, výsledkom ktorých bude posilnenie spolupráce medzi komunitami v prihraničných oblastiach. Som rada, že medzi úspešnými žiadateľmi sú aj naše organizácie, ktorých projekty spolufinancujeme,“ uviedla županka Erika Jurinová. So svojim projektom uspelo aj Liptovské múzeum v Ružomberku, ktoré v rámci projektu opraví tri drevené historické objekty vyžadujúce renováciu šindľových striech. V jednom z obnovených objektov bude mobilná výstava venovaná dobrovoľným hasičom z poľsko-slovenského pohraničia. Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne zas pripraví film v podobe virtuálnej 360 stupňovej reality. Návštevníci budú môcť vďaka nemu spoznať aj nepoznané miesta na Oravskom hrade, ktoré sú z bezpečnostných dôvodov neprístupné verejnosti. So svojim projektom uspelo aj Krajské kultúrne stredisko v Žiline, ktoré zorganizuje stretnutie tvorivých neprofesionálnych umelcov a obyvateľov Karpát. SOŠ obchodu a služieb v Martine zrealizuje štyri odborné workshopy, výsledkom ktorých bude dvojjazyčná poľsko-slovenská učebnica. Financie získa aj Centrum sociálnych služieb Zákamenné, ktoré v rámci projektu vybuduje bezbariérový náučný chodník W. Rowlanda a oddychovú zónu.

Vlani bol takto obnovený napríklad historický železničný vozeň v správe Oravského múzea, vybudoval sa Remeselný dom v areáli Oravskej lesnej železnice a zriadili sa oddychové zóny v Novoti či v Zubrohlave.

Mikroprojekty so žiadosťami o príspevok predkladajú mestá, obce, či verejné subjekty. Úspešní prijímatelia podpíšu v najbližších dňoch zmluvy so Žilinským samosprávnym krajom  a svoje aktivity budú realizovať na území žilinského regiónu v priebehu roku 2020.

Už teraz sa začínajú prípravy na budúce programovacie obdobie  pre roky 2021 – 2027. ,,Žilinský samosprávny kraj je momentálne členom pracovnej skupiny nového programu INTERREG PL – SK, ktorý aj po roku 2021 bude podporovať rozvojové aktivity obcí a miest prihraničného regiónu,“ dodal Michal Patúš, vedúci oddelenia projektov EÚ.

Zoznamy schválených mikroprojektov.

Zdroj: Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja.

 

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.