Liptovské múzeum a Múzeum ručnej výroby papiera získali z eurofondov po 100-tisíc eur

Liptovské múzeum s projektom Bohu na chválu, ľuďom na úžitok a Múzeum ručnej výroby papiera v Ludrovej získali dokopy takmer 200-tisíc eur. Uspeli v rámci eurofondového programu Interreg PL-SK na podporu rozvoja slovensko-poľského pohraničia.

Do Žilinského kraja poputuje viac ako 1,2 milióna eur na rozvoj prihraničného regiónu z európskych finančných zdrojov. So žiadosťou o dotáciu z programu Interreg PL-SK uspelo celkom 31 projektov.

V tomto roku sa s podporou eurofondov obnovia pamiatky kultúrneho a prírodného dedičstva, zmodernizujú sa prvky cestovného ruchu, podporí sa vzdelávanie či zamestnanosť. Kým vlani bolo podporených 13 projektov v celkovej hodnote 503-tisíc eur, tento rok pôjde na rozvoj Žilinského kraja o 746-tisíc eur viac.

 
 

RK Magazín je už tri roky súčasťou ružomberských médií a stále pokračuje vo víziách svojich zakladateľov. Našim cieľom je robiť kvalitnú lokálnu žurnalistiku. Aby sme mohli naďalej slobodne tvoriť, potrebujeme aj vašu podporu.

 
 

Medzi podporenými mikroprojektami je aj päť župných organizácií a Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj. ,,Vďaka podpore z európskych finančných zdrojov sa podarí aj tento rok rozbehnúť projekty, výsledkom ktorých bude posilnenie spolupráce medzi komunitami v prihraničných oblastiach. Som rada, že medzi úspešnými žiadateľmi sú aj naše organizácie, ktorých projekty spolufinancujeme,“ uviedla županka Erika Jurinová. So svojim projektom uspelo aj Liptovské múzeum v Ružomberku, ktoré v rámci projektu opraví tri drevené historické objekty vyžadujúce renováciu šindľových striech. V jednom z obnovených objektov bude mobilná výstava venovaná dobrovoľným hasičom z poľsko-slovenského pohraničia. Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne zas pripraví film v podobe virtuálnej 360 stupňovej reality. Návštevníci budú môcť vďaka nemu spoznať aj nepoznané miesta na Oravskom hrade, ktoré sú z bezpečnostných dôvodov neprístupné verejnosti. So svojim projektom uspelo aj Krajské kultúrne stredisko v Žiline, ktoré zorganizuje stretnutie tvorivých neprofesionálnych umelcov a obyvateľov Karpát. SOŠ obchodu a služieb v Martine zrealizuje štyri odborné workshopy, výsledkom ktorých bude dvojjazyčná poľsko-slovenská učebnica. Financie získa aj Centrum sociálnych služieb Zákamenné, ktoré v rámci projektu vybuduje bezbariérový náučný chodník W. Rowlanda a oddychovú zónu.

Vlani bol takto obnovený napríklad historický železničný vozeň v správe Oravského múzea, vybudoval sa Remeselný dom v areáli Oravskej lesnej železnice a zriadili sa oddychové zóny v Novoti či v Zubrohlave.

Mikroprojekty so žiadosťami o príspevok predkladajú mestá, obce, či verejné subjekty. Úspešní prijímatelia podpíšu v najbližších dňoch zmluvy so Žilinským samosprávnym krajom  a svoje aktivity budú realizovať na území žilinského regiónu v priebehu roku 2020.

Už teraz sa začínajú prípravy na budúce programovacie obdobie  pre roky 2021 – 2027. ,,Žilinský samosprávny kraj je momentálne členom pracovnej skupiny nového programu INTERREG PL – SK, ktorý aj po roku 2021 bude podporovať rozvojové aktivity obcí a miest prihraničného regiónu,“ dodal Michal Patúš, vedúci oddelenia projektov EÚ.

Zoznamy schválených mikroprojektov.

Zdroj: Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja.