Mesto je o krok bližšie k spoločnej firme Skipark

Poslanci mesta Ružomberok schválili Memorandum o spoločnom postupe pri nadobudnutí a prevádzke strediska Malinô Brdo so spoločnosťou Skipark RK.

Na rokovaní Mestského zastupiteľstvo (MsZ) v Ružomberku v stredu 3. novembra chýbal primátor mesta Igor Čombor. Dôvodom bolo stretnutie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), kde spoločne s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským rokovali na tému stratifikácie nemocníc. Materiál predkladal 1. zástupca primátora Michal Lazár.

V dôvodovej správe sa uvádza, že mesto eviduje snahu akcionára Mondi SCP, a. s. investovať do strediska Malinô Brdo a získať podporu mesta pre jeho ďalší rozvoj. Zámerom investora je získať istotu budúcich dobrých vzťahov a podpore veľkej investície. „Naša deklarácia neznamená, že do spoločnosti budeme vkladať majetok, ani investovať finančné prostriedky mesta,“ píše sa v materiáli. Účasť mesta môže byť kľúčová pri podpore rozvoja strediska z rozpočtu Európskej únie a iných podporách, podmienených účasťou samosprávy.

Podľa predkladateľov memorandum nepredstavuje konkrétny záväzok mesta Ružomberok na splnenie vopred definovaných právnych krokov. Jedinou povinnosťou je splatiť príslušnú časť základného imania v pomere 34 percent, čo je 1700 eur. Podľa zákona o obecnom zriadení vstup mesta do obchodnej spoločnosti schvaľuje MsZ. Memorandum je len ďalším krokom v príprave spustenia prevádzky strediska a najmä jeho ďalšieho rozvoja.

Poslanci sa v názoroch na memorandum rozchádzali

Podľa mestského poslanca Jána Kuráňa sa schválením memoranda mesto zaväzuje zaplatiť svoj podiel 34 % v spoločnej firme. „Ako sa môžeme stať spoločníkmi bez toho, aby sme vedeli, aké budú naše práva a povinnosti. Takýto podvod na občanoch mesta podporiť nemôžem.“

Jeho kolega Milan Šlávka si naopak myslí, že memorandum je podaná ruka na spoluprácu. „Budúci majiteľ má eminentný záujem o vstup mesta do spoločnej firmy. A ja mám eminentný záujem, aby stredisko Malinô Brdo fungovalo. Je to stredisko rodinného typu a väčšina Ružomberčanov má k nemu citový vzťah. O tom, aký bude mať mesto dosah na jeho fungovanie a ďalší rozvoj sa dohodne v spoločenskej zmluve.“

Aj poslanec Stanislav Javorka víta ponuku od silného investora, aby sa zastavil úpadok strediska Malinô Brdo a konečne ho začali zveľaďovať. „Pevne verím v úspešnú budúcnosť strediska, z ktorého budeme mať osoh všetci, napríklad v podobe zliav pre obyvateľov, ale aj naplnených ubytovacích kapacít, kde turisti minú svoje peniaze a možno ožije aj opustené centrum mesta.“

Poslanec Ľubomír Kubáň považuje celý proces predkladania materiálu za zle manažovaný. „Podporili sme všetky aktivity na rozvoj cestovného ruchu a do Hrabovskej doliny sme dali milión eur. V memorande však okrem deklaratívnych sú záväzné častí, ktoré nie sú veľmi šťastne formulované. Môže tak dôjsť k diskriminácii športových klubov či obchodných spoločností. Očakával by som vysvetlenie zámeru od zástupcov spoločnosti Skipark RK.“

Viceprimátori zámer obhajovali

Viceprimátor Michal Lazár vidí v memorande silný deklaratívny charakter. „Po jeho schválení bude priestor na rokovania o spoločenskej zmluve. Ak poslanci nebudú spokojní s jej znením, bude možnosť na jej doplnenie a hlasovanie o vstupe mesta do spoločnosti Skipark RK.“

Druhý zástupca primátora Ján Bednárik varoval pred možnosťou, že Malinô Brdo sa opäť dostane do neželaných rúk. „Dnes je na Slovensku veľa ľudí, ktorí nemajú problém zložiť 4-5 miliónov eur. O takej sume sa dnes v súvislosti so Skiparkom hovorí. Prišli ľahko k týmto peniazom, získajú stredisko a mesto nebude súčasťou tohto procesu… Memorandum je len prejav dobrej vôle, aby sme mohli pokračovať ďalej a predstaviť ďalšie kroky.“

Poslanec Patrik Habo upozornil, že za zlými rozhodnutiami okolo strediska  stojí aj mesto Ružomberok. „Skipark potrebuje rozvoj, ale je tu silný investor, ktorému vieme ako samospráva pomôcť viacerými aktivitami – najmä infraštruktúrou alebo prenájmom pozemkov. Mesto stále nemá peniaze na investičný rozvoj, nedokáže plniť ani základné funkcie mesta. A my ideme riešiť takúto sekundárnu záležitosť.“

Hromada: Neviem, prečo sa to šije horúcou ihlou.

„Súhlasím s tým, že treba schváliť memorandum – ale o spolupráci, ktoré by to prešlo všetkými orgánmi mesta. Veď je to strategický materiál. Myslím, že nájdeme dostatok možností ako podporiť prevádzkovateľa strediska a radi by sme k tomu priložili ruku k dielu,“ uviedol poslanec Martin Hromada.

Predkladaný materiál podľa predseda komisie CR a kultúry nevysvetľuje dôvod vstupu mesta do spoločného podniku. Požiadal o prezentáciu podnikateľského plánu spoločnosti. „Mali by sme vedieť, aké investície sa plánujú, aké úvery sa budú brať, aký bude marketingový plán, aké sú očakávané obraty a ďalšie skutočnosti. Je tu množstvo otázok, na ktoré neviete odpovedať.“

„Memorandum by malo byť prejavom dobrej vôle a my tu ideme do záväzkov, kde nepoznáme budúce efekty. Uvítal by som, aby sa prišiel predstaviť manažment spoločnosti a vysvetlil nám víziu spoločnosti a potrebe účasti mesta Ružomberok v nej,“ dodal M. Hromada.

Zároveň podal pozmeňujúci návrh uznesenia, v ktorom mestské zastupiteľstvo žiada primátora mesta pripraviť návrh memoranda o spolupráci so spoločnosťou Skipark RK na najbližšie rokovanie. Návrh neprešiel, lebo zaň hlasovalo len 8 poslancov a 15 bolo proti. Za schválenie memoranda v pôvodnom návrhu bolo 15 poslancov, štyria boli proti a štyria sa udržali hlasovania.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaný novinár s dlhoročnou praxou v celoslovenských, regionálnych i komunálnych médiách a mám skúsenosti aj s vydávaním novín. Dlhé roky bol vydavateľom a šéfredaktorom regionálneho týždenníka LIPTOV a šéfredaktorom MY/Liptovské noviny. V súčasnosti som riaditeľom vydavateľstva R PRESS a poverený vedením redakcie RK MAGAZÍN.