Mestské investície sa pomaly rozbiehajú, výraznejšiu aktivita je možné čakať skôr od developerov

S príchodom jarných mesiacov sa pomaly rozbiehajú práce na investičných akciách v réžíí mesta. Minulý týždeň sa už začalo so stavbou parkovacích plôch v Banične a práce pokračujú aj na výstavbe cesty a chodníka v lokalite Liptovská – Milkov.

Na ulici I.Houdeka na sídlisku Baničné sa v uplynulom týždni začalo so stavbou 14 nových parkovacích miest. Súčasťou stavebných prác bude aj vybudovanie troch kontajnerových stojísk a rekonštrukcia časti chodníka. Lokalita Baničného a najmä „Houdečka“ ako ju miestny často ľudovo nazývajú už dlhodobo trpela na nevyriešené problémy s parkovaním, keďže počet parkovacích státí je vzhľadom na počet bytov v okolitých bytovkách a súčasný automobilizačný trend absolútne nepostačujúci. Tento problém sa zrejme nepodarí vyriešiť ani touto investíciou, keďže počet áut kontiunálne rastie spolu s dopytom po parkovaní. Investícia tak zrejme pomôže len sanovať súčasný alarmujúci stav do o niečo prijateľnejšej podoby. Skôr ako na výstavbe ďalších parkovacích miest by však radnica mala pracovať na komplexnej parkovacej politike týkajúcej sa aj sídlisk, keďže problémy s parkovaním sa budú do najbližších rokov len kumulovať. Dobrou správou však určite zostáva, že mestu sa vďaka verejnému obstarávaniu podarilo z pôvodne vyčleneného rozpočtu na úrovni 72 280 € vysúťažiť realizačnú sumu na úrovni 47 947 € s ktorou uspela spoločnosť Morava Consult. Ušetrených cca 25 000 € tak môže eventuelne použiť na ďalšie investičné či projekčné činnosti v obvode, alebo v meste.

Práce sa pomaly rozbehli aj na Klačne, kde spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš realizuje investičnú akciu v podobe výstavby novej cesty a chodníka smerom k novostavbám rodinných domov. Na tomto mieste by mala po dokončení tak vzniknúť slepá cesta s úvraťovým obratiskom. Súčasťou investície bude aj osadenie zábradlia na pravej strane vozovky, realizácia verejného osvetlenia, či dažďovej kanalizácie. Mesto aj v tomto prípade ušetrilo na verejnom obstarávaní približne 18 000 € keď z pôvodne stanoveného rozpočtu na úrovni 150 000 € bola vysúťažená cena 132 754 €. Samotná investícia je dobrou správou pre rodinné domy v lokalite Milkov a aj ulicu Liptovskú, ktorá sa vďaka tejto investícii tiež čiastočne skultivuje. Otázne však zostáva, či takáto investícia je adekvátna v čase, keď centrum mesta, najmä na ulici Podhora sa dlhodobo potýka so zdevastavanou dlažbou a radnica tam v minulom ani najbližšom období investovať očividne neplánuje. V najbližšom období je predpoklad, že z menších investičných akcií sa rozbehne aj tretia fáza opravy cyklokorytničky, kde by malo v smere za rybníkmi na Bielom Potoku za cca 30 000 € pribudnúť ďalších cca 830 metrov nového asfaltového cyklochodníka v šírke 2 metre. V očakávaní je aj investičná akcia na cintoríne, kde by mali prebehnúť práce s predpokladanou hodnotou cca 76 000 € smerujúce k rozšíreniu kapacity cintorína, ktorá sa už teraz blíži k jej limitnému naplneniu. Ďalšie investičné akcie by sa mali rozbehnúť ešte v priebehu roka, jedná sa však zväčša o malé údržbarsko-rekonštrukčné práce. Či sa tento rok začne stavať nájomná bytovky a plaváreň je nateraz stále otázne. V prípade plavárne mesto pomaly postupuje a dosiahlo už aj prvé dohody týkajúce sa problematických pozemkov v správe SPF. Radnica začala obstarávať aj odborné poradenstvo týkajúce sa verejného obstarávania na plaváreň. Na to aby sa dalo s istotou povedať, že plaváreň pôjde v tomto roku do výstavby ešte chýba v celom súkolesí mnoho premenných. Nielen získanie stavebného povolenia, ale aj často komplikované verejné obstarávanie môže celý projekt ešte poriadne zabrzdiť. V tejto chvíli je však isté, že Ružomberčania sa ani v roku 2022 v novej plavárni neokúpu. V týchto týždňoch sa rozhoduje aj o osude dlhoočakávanej nájomnej bytovky na Plavisku, kde mesto na prvý pokus nebolo úspešné v žiadosti o úver. Ak bude opakovaná žiadosť úspešná, bytovka pôjde do výstavby pomerne rýchlo, za ideálnych podmienok by sa tak mohlo udiať v najbližších týždňoch až mesiacoch, presné termíny sú žial aj v tomto projekte neisté a otázne.

https://rkmagazin.sk/aky-bude-rok-2021-z-hladiska-mestskych-investicii/

Developerské aktivity by mohli oživiť inak investične spiaci Ružomberok

V priebehu tohoto roka je v očakávaní výstavby, alebo finalizačnej fázy prípravy hneď niekoľko, na ružomberské pomery, veľkých komerčných projektov. S výstavbou už začal developer Nelly Consulting v Malých Tatrách, kde začal so stavbou obytného súboru 21 bytov. V najbližšom období by podľa jeho slov chcel spustiť aj predaj a celý projekt by mal byť podľa terajších odhadov dokončený už v lete 2022 a investičné plány má aj na sídlisku Klačno. Rezidenčné bývanie by v tomto roku malo začať rásť aj na Kalvárii. Projekt „viladomov“ v súčasnosti prebieha nielen búrlivou verejnou diskusiou, ale aj povoľovacím konaním. Podľa toho, kedy developer stavebné povolenie získa je možné očakávať aj začiatok výstavby na ružomberskej Kalvárii. Napriek rôznym protestom je ale veľmi pravdepodobné, že sa tak stane ešte v roku 2021. V prípave je aj developerský zámer spoločnosti ODEKO, ktorá o nej informuje aj stránke svojho už dokončeného projektu na Bystrickej ceste. Verejnosti ešte bližšie zámery nepredstavila, ale podľa jej slov chce v najbližších rokoch priniesť na trh v Ružomberku stovky nových bytov. Investičné zámery mala aj spoločnosť realizujúca stavbu bytovky na Poľnej ulici, avšak ani tam ešte nie sú bližšie známe detaily a vôbec fakt, či je ich zámer výstavby stále aktuálny. Investičným „boomom“ prechadzajúce Hrabovo by teoreticky ešte aj v tomto roku mohlo dostať ďalšiu investíciu v podobe apartmánového domu, na ktoré bolo len nedávno vydané územné rozhodnutie. Ďalšie veľké realizácie v Hrabove v tomto roku pravdepodobné nie sú, aj keď všetko bude záležať od postoja radnice smerom k novým developerským a rozvojovým zámerom v území. V očakávaní je stále aj projekt obchodného centra „RUŽA“ na Bystrickej ceste. Ružomberčanmi jeden z najželanejších projektov by za istých okolností tiež mohol ísť do výstavby ešte v tomto kalendárnom roku. Dosť to však bude závisieť aj od upokojenia pandemickej a s tým súvisiacej ekonomickej situácie na Slovensku a v Európe.

Bytovka v Malých Tatrách je už vo výstavbe. Vizualizácia: A3UM21 

Hlavná foto: Tomáš Kajúch

Som lokálpatriot. Zaujímajú ma všetky témy týkajúce sa Ružomberka. Prioritne sa venujem témam územného, sociálneho a mestkého rozvoja.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.