Mestskí policajti vyháňali z centra mesta laň

Laň, ktorá sa prechádzala v centre mesta, ale aj nájdené peniaze, ktoré si obyvatelia nevzali, ale nález ohlásili. Aj takéto prípady riešili mestskí policajti v 3. kalendárnom týždni roka.

V utorok 9. januára prechádzal ulicou Podhora v podvečerných hodinách 36-ročný Ružomberčan. V bankomate na OC Adria našiel finančnú hotovosť 30 eur. Nález oznámil na známom telefónnom čísle 159. Hliadka peniaze prevzala a odovzdala na operačnom pracovisku. Operačný príslušník peniaze zaevidoval a spísal záznam. Nasledujúci deň hliadka peniaze odovzdala v pobočke banky, ktorej bankomat patrí spolu s úradným záznamom.

Ďalší nález finančnej hotovosti oznámil obyvateľ Plaviska, ktorý v piatok 12. januára približne o jedenástej hodine na ulici Mostová pred predajňou potravín našiel na zemi ležať peniaze. Nájdenú hotovosť doniesol na mestskú políciu, kde si ju môže majiteľ, ktorý hodnoverne preukáže, že je jej vlastníkom, prevziať.

V pondelok 15. januára vykonávala hliadka mestskej polície pešiu hliadku na ulici Podhora. Oslovila ich predavačka z potravín, ktoré sa nachádzajú v blízkom obchodnom centre. Požiadala ich o pomoc, pretože majú v predajni zlodeja. Hliadka zistila, že ide o 63 ročného Ružomberčana. Tento vošiel do predajne, tovar si nevkladal do košíka ale priamo do nákupnej tašky a bez zaplatenia chcel z predajne odísť. U podozrivého bol nájdený rôzny tovar vo výške viac ako 36 eur. Pri bližšej lustrácii osoby bolo zistené, že muž sa obdobnej krádeže dopustil v priebehu posledných 12 mesiacov. Z tohto dôvodu išlo o podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže, a preto bol odovzdaný na ďalšie riešenie kolegom zo štátnej polície.

Hliadka mestskej polície preverovala v pondelok 15. januára v poobedňajších hodinách telefonické oznámenie, že na ulici I. Houdeka v Baničnom niekto poškodil lavičku. Oznamovateľ nahlásil, že lavička bola pravdepodobne poškodená pri cúvaní vozidla. Polícia našla inkriminované osobné motorové vozidlo. Nakoľko bolo poškodené verejnoprospešné zariadenie, išlo o dopravnú nehodu. Preto bola vec oznámená na štátnu políciu a bol kontaktovaný aj vodič poškodeného vozidla. Ten sa na mieste ku skutku priznal a uviedol, že ohľadom lavičky už vyhľadal aj domovníka. Vec si prevzala štátna polícia.

V stredu 17. januára skoro ráno bolo na mestskú políciu oznámené, že v centre mesta sa pohybuje jelenica. Hliadka mestskej polície  našla zviera na ulici Makovického. Opatrne, s odstupom, aby zviera zbytočne nevyplašili a nesplašilo sa, sprevádzali laň až na Námestie Andreja Hlinku.  Hliadka musela brať na zreteľ, že zviera sa pohybovalo po meste, kde začala pomaly hustnúť ranná doprava. Z námestia sa podarilo zahnať laň smerom až na Kalváriu, kde sa vrátila späť do voľnej prírody.

Správa je upravenou tlačovou správou Mestskej polície  v Ružomberku zverejnenej 19. januára 2018.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.