Mestskí poslanci stopli predaj „školičky“

Dlhodobo nevyužívaná budova nateraz ostáva vo vlastníctve mesta. Navrhujú ju zbúrať a v lokalite dočasne vybudovať mestské platené parkovisko. 

Budova bývalej školy pre nadané deti na ulici Š. Nahálku ostáva v majetku mesta. Návrh predaja tzv. „školičky“ aj s pozemkami mestské zastupiteľstvo na septembrovej schôdzi neschválilo. 

Proti zahlasovali poslanci jednomyseľne. Od predloženého zámeru upustilo aj vedenie mesta. 

Platené parkovisko? 

Chátrajúcu stavbu v centre mesta radnica dlhodobo nevyužívala, odpredať ju plánovala formou obchodnej verejnej súťaže. Vyhlásená mala byť jednak na základe ročného uznesenia, s príjmom z predaja školičky sa tiež v tomto roku počítalo v rozpočte mesta. 

Koľko minimálne by si za budovu mesto malo pýtať, známe počas rokovania nebolo. Znalecký posudok stanovujúci hodnotu nehnuteľností ešte nebol súčasťou materiálu, doplniť ho mali dodatočne. Čo sa týka samotných pozemkov, za jeden meter štvorcový by budúci majiteľ zaplatil najmenej 60 eur. 

Zámer v predloženom znení však poslancom neodporučila schváliť finančná komisia ani mestská rada. Kým komisia požadovala doplniť konkrétny investičný zámer, s ktorým by bola súťaž vyhlásená, rada nesúhlasila so samotným predajom školičky. Stavbu navrhla odstrániť a na území vybudovať spoplatnené parkovacie miesta. Ale len dočasne. „Platené mestské parkovisko mestu môže zabezpečiť výrazné príjmy do rozpočtu do doby, kedy sa rozhodne o konkrétnom spôsobe urbanizovania tejto lokality,“ uvádza sa v rokovacom materiáli. 

K názoru mestskej rady sa napokon priklonila aj radnica. „Keď sme si na vedení mesta prechádzali, čo s touto budovou, tak nám vychádza najlepšie predaj budovy dnes neschváliť, dať ju v investičnom pláne zbúrať a vytvoriť dočasne parkovacie miesta. Čas ukáže, ako bude mesto schopné tento priestor urbanizovať, pretože v rámci územného plánu je urbanizovaný ako jedna zástavba,“ potvrdil počas diskusie viceprimátor Ján Bednárik (KDH). Zároveň dodal, že by mesto malo skôr odkúpiť priľahlý pozemok od podnikateľky Adriany Trangošovej.  

V školičke chcú stále sociálne centrum  

„Odkupovanie od pani Trangošovej je podľa mňa asi zložitý proces,“ poznamenal primátor Igor Čombor, podľa ktorého by bolo namiesto obyčajného parkoviska vhodnejšie viackapacitné podzemné. „Myslím, že v budúcnosti budú okolo toho ešte rôzne diskusie,“ predpokladal primátor. 

O tom, na aké účely stavba poslúži, budú ešte diskutovať poslanci. A medzi možnosťami zrejme nebude len parkovisko. V budove chceli kedysi zradiť Komplex sociálne zdravotných a sociálne právnych služieb, verejne známy aj ako Centrum Ruža. Návrh na septembrovej schôdzi zaznel opäť. 

„Objekt školičky stále považujem za vhodný na realizáciu centra sociálnej starostlivosti, ktorý máme stále v pláne,“ pripomenul v pléne Karol Javorka (nezávislý), ktorý ešte v minulom funkčnom období žiadal vypracovať na budovu štúdiu realizovateľnosti, ktorá by ukázala, či je vhodným priestorom pre sociálne centrum.

„Verím, že nepodporou tejto obchodnej verejnej súťaže nám ostane v majetku a chcem upozorniť, že by sme mohli uvažovať aj o tejto stavbe na toto verejnoprospešné využitie,“ uzavrel poslanec za Polík. 

Na rokovaní mestského zastupiteľstva síce neodznelo, no súčasťou materiálu bolo aj stanovisko Útvaru hlavného architekta. Ten tiež s odpredajom nehnuteľností nesúhlasil, odporúčal ich prenájom. Uvedenú lokalitu plánuje urbanisticky riešiť, zatiaľ tak „stavbu bývalej školy navrhuje na dožitie pre účely občianskej vybavenosti, bez možnosti výrazných stavebných úprav,“ uvádza sa v už spomínanom dokumente. 

Útvar tiež poukazuje na fakt, že existujúce pozemky, ktoré na území mesto vlastní, tvoria najväčšiu súvislú plochu v rámci celej centrálnej mestskej zóny. Ak by sa školička aj s pozemkami predala, došlo by podľa architektov k znehodnoteniu plochy v strede územia, zamedzilo by sa tiež jeho budúcemu plánovanému koncepčnému využitiu. 

O osude školičky aj s prislúchajúcimi pozemkami poslanci ešte budú rokovať. Nateraz rozhodli, že ich mesto neodpredá. 

Článok bol publikovaný v októbrovom čísle RK Magazínu.

Titulná fotografia – budova tzv. školičky na ulici Š. Nahálku. Zdroj – redakcia 

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.