Mestu nedali úver na nájomnú bytovku. Nejde o konečné rozhodnutie, tvrdí radnica

Mestu neschválili žiadosť o 1,6-milionový úver na výstavbu nájomnej bytovky na Plavisku. Podľa radnice ide o dočasný stav – žiadosť podľa potrieb upravujú a opätovne pošlú na posúdenie. Začiatok stavebných prác predpokladajú v jarných mesiacoch.