Na Klačne platí zimný režim parkovania

Od 1.12. do 31.3. je na Klačne opäť v platnosti dopravné značenie obmedzujúce parkovanie na jednotlivých uliciach sídliska. „Ide o blokové čistenie komunikácií, ktoré bude prebiehať v stredu a štvrtok, jedna časť sídliska v párne, druhá v nepárne týždne,“ uviedla MsP.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.