Na Večernom ateliéri v galérii sa zamerajú na kresbu zátišia

Na dnešnom Večernom ateliéri v Galérii Ľudovíta Fullu si záujemcovia vyskúšajú kresbu zátišia. Venovať sa budú najmä kompozícii viacerých predmetov a zákonitostiam perspektívy. Podujatie začína o 15:30.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.