Do Národného týždňa manželstva sa po ôsmy raz zapojil aj Ružomberok

Počas uplynulého týždňa, kedy sme si pripomenuli sviatok zaľúbených, sa v rámci kampane Národný týždeň manželstva (NTM) konalo v meste viacero zaujímavých akcií pre manželov.

Poslaním celoslovenskej iniciatívy s osemročnou tradíciou je podpora manželstva, ktoré podľa organizátorov nie je samozrejmosť, ale stále sa rozvíjajúci vzťah.

„Uvedomujeme si, že manželstvo nie je v kurze a miera rozvodovosti ukazuje takmer 50 percent. Naším cieľom je propagovať manželstvo ako vzácnu hodnotu. Túžime motivovať ľudí, aby sa o svoje manželstvá starali nielen jeden týždeň v roku, ale nepretržite. Chceme dať manželom príležitosť oceniť, posilniť, prehĺbiť, ale aj dať do poriadku svoj zväzok,“ hovorí o zámere kampane Mária Záhumenská, ktorá sa podieľa na jej príprave v Ružomberku.

Tento rok prichystali dobrovoľníci z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a Bratskej jednoty baptistov v Ružomberku aj niekoľko noviniek. „Viaceré zariadenia poskytli manželom zľavy na masáže, wellnes, bowling a Kino Kultúra premietlo romantický film Nádych pre lásku,“ približuje opäť Záhumenská. Premietanie filmu so zľavou pre manželské dvojice pritiahlo do kina 25 párov.

Súčasťou týždňového programu bolo aj posedenie s chutným jedlom a zaujímavým programom v penzióne Gejdák. Tento rok sa ho zúčastnilo dvanásť párov. Nechýbala prednáška, ktorej sa zhostili manželia Izraelovci (na fotografii vpravo). Nasledovali zábavné kvízy, súťaže a rozhovory.

„Jednou z úloh, ktoré sme počas večera dostali, bolo nakresliť rodinný erb alebo vytvoriť reklamu na manželstvo. My sme prišli s myšlienkou, že v manželstve je potrebné mať dobrý nos, napríklad na to, aby ste vedeli rozlíšiť podstatné od nepodstatného, vycítiť dobré príležitosti,” hovoria manželia Rajskí.

Propagácia tradičného posedenia, na ktoré sa záujemcovia musia vopred prihlásiť, je zabezpečená viacerými informačnými kanálmi, preto sa ho zúčastňujú páry odlišného vierovyznania či veku. „Vnímame to ako veľkú výhodu a možnosť vzájomného obohatenia v rôznych oblastiach,“ vysvetľuje Záhumenská.

„Okrem podujatí uverejnených na plagáte bola počas celého týždňa na Gejdáku aj možnosť zahrať si hru DUET s kartičkami, ktorej cieľom bolo dozvedieť sa, ako sa partneri navzájom poznajú,“ dopĺňa ďalší z ružomberských organizátorov Július Šramo.

Podujatia v rámci NTM majú na dolnom Liptove už stálych záujemcov, no prichádzajú aj „nováčikovia“, ktorých pritiahli pozitívne referencie známych. Cielene alebo náhodou ich navštevujú nielen páry z okolia Ružomberka, ale aj iných častí Slovenska, či dokonca iných krajín Európy. Aj keď už z názvu vyplýva, že podujatie je určené predovšetkým pre manželov, nezriedka naň zamieria aj snúbenci.

„Vekové spektrum návštevníkov je tak naozaj pestré,“ hodnotí Záhumenská. „Od ľudí, ktorí ešte nie sú zosobášení až po páry, ktoré to spolu ťahajú už niekoľko desiatok rokov. Snúbenci môžu byť obohatení o skúsenosti starších párov, a tí sa zasa môžu nechať inšpirovať mladou energiou, radosťou a kreativitou.“

Podujatia pre manželské dvojice sa však nesústreďujú len v týždni, kedy slávime sviatok svätého Valentína. Miestne cirkevné spoločenstvá usporadúvajú aktivity pre manželov viackrát v roku. Možnosť prehĺbiť svoj vzťah môžu manželské páry napríklad aj prostredníctvom kurzov, ktoré sa organizujú na celoslovenskej úrovni.

Autor fotografií – Fedor Polóni

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.