Našiel sto eur a doniesol ich na políciu

Do mesta sa vrátili Rumuni, vydávajúci sa za hluchonemých, ktorí podvodnou zbierkou pýtajú peniaze. Na políciu prišiel 35-ročný Ružomberčan po tom, ako našiel v bankomate sto eur.

Počas hliadkovacej činnosti v nedeľu 25. novembra na sídlisku Roveň kontrolovala hliadka mestskej polície aj objekt bývalej administratívnej budovy SCP. Za budovou našla muža, ktorý mal založený oheň. Tento však neslúžil na to, aby sa muž zohrial, ale takýmto spôsobom sa zbavoval izolácie na elektrických kábloch. Hliadka zistila, že ide o 51-ročného bezdomovca z Ružomberka, ktorý po výzve oheň ihneď uhasil a daný priestor musel opustiť. Vzhľadom na jeho finančnú situáciu bola vec vyriešená napomenutím.

V nedeľu 25. novembra obťažoval nakupujúcich obchodného centra na Hrabovskej ceste neznámy muž. Zastavoval ich na parkovisku a ponúkal na predaj rôzne voňavky. Na základe telefonického oznámenia hliadka muža našla, z predloženého občianskeho preukazu zistila, že ide o 43-ročného obyvateľa Nitry. Za neoprávnené vykonávanie obchodnej a zárobkovej činnosti mu za priestupok na úseku podnikania bola uložená bloková pokuta. Keďže v ďalšom protiprávnom konaní mu mestskí policajti zakázali pokračovať, Nitran z miesta odišiel.

Po dlhšej odmlke sa do Ružomberka opäť vrátili podvodníci vydávajúci sa za dobrovoľníkov, ktorí vyberajú finančné prostriedky pre osoby sluchovo postihnuté. V utorok 27. novembra v doobedňajších hodinách si za miesto podvodu vybrali obchodné centrum na Bystrickej ceste. Medzi ľuďmi ktorých zastavili a vtlačili do rúk dosku so zoznamom „dobrovoľných prispievateľov“ bol aj príslušník mestskej polície v čase osobného voľna. Ten privolal na miesto slúžiacich kolegov, ktorí zistili, že osoby vydávajúce sa za hluchonemé sú občania Rumunska. Pri ukladaní blokových pokút sa im zázračne zdravotne polepšilo, nielenže počuli, ale sa aj pokúšali od represie mestských policajtov odhovoriť. To im však nepomohlo a po blokovom konaní v záujme obnovenia verejného poriadku museli z miesta odísť.

Na hárkoch – zoznamoch dobrovoľných prispievateľov – zneužívajú logá existujúcich organizácií ako napr. UNICEFu, vlajku Európskej únie ako aj slovenskú zástavu, aby vyzerali čo najdôveryhodnejšie. Ide o dobre organizované skupiny podvodníkov, ktorí môžu v predvianočnom čase vyvolať súcit. Najlepšie je v takomto prípade informovať mestskú políciu na bezplatnom telefónnom čísle 159, mestskí policajti totiž disponujú zoznamom nahlásených oficiálnych zbierok, ktoré oprávnené organizácie hlásia mestu.

Za spomenutie určite stojí aj čestné počínanie si 35-ročného Ružomberčana s trvalým pobytom na Bystrickej ceste. Tento sa v stredu 28. novembra dostavil na útvar mestskej polície a priniesol dve 50 eurové bankovky. Finančnú hotovosť v celkovej výške 100 eur našiel v bankomate Slovenskej sporiteľne v novom nákupnom centre na ulici Poľná. Operačný príslušník hotovosť zaevidoval v knihe nájdených vecí a poznačil čísla bankoviek. Peniaze boli spolu so záznamom o ich nájdení odovzdané v pobočke banky, ktorej bankomat patrí.

Zdroj – Tlačová správa Mestskej polície Ružomberok za 48. kalendárny týždeň.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.