Nastane očakávaný  R.I.P. , aj pre ružomberské  RIP ?

Nenechajte sa zmiesť atypickému a ťažšie zrozumiteľnému nadpisu tohto príspevku. Takéto skratky sa často vidia na úradných papieroch  a uplatnili  ich aj vo Všeobecne  záväznom  nariadení  2/2019,  v meste Ružomberok. 

To anglické smútočné R.I.P., lúčiť sa s niekým naveky aby odpočíval už len v pokoji, sa v utorok 14. septembra t.r. snúbilo s predsavzatím zasadajúcej silnej päťnástky komisie životného prostredia pri MsZ v meste Otca národa, dať  konečné a posledné Zbohom  poriadnej väčšine  tzv. reklamných, informačných a propagačných zariadení. 

Ako občanovi ktorému bolo umožnené zúčastniť sa na takejto komisii v malej zasadačke MÚ na viac ako 140 minútovej  diskusii, tak potom musím povedať, že táto bola skutočne vecná a dobre vedená jej predsedom Jurajom Burganom. Keď nemáte materiály, o čom bude komisia pojednávať a idete takpovediac na blink, stačí, keď si porobíte poznámky a dostanete sa do jej diania.  A určite  nie je ani slušné vynášať z nej informácie a osobné uzávery , keď nakoniec nato sú určené úradné zápisnice uznesení s hlasovaniami a podpismi členov, ktorí sa na komisiách zúčastňujú ako i príslušné tlačové orgány, ktoré v meste a jeho okolí existujú. V neposlednom rade ak máte tú guráž dozvedieť sa dačo viac,  môžete ich nájsť aj v pdf-kách – prílohách z prejednávaných tém riadnych mestských zastupiteľstiev. 

Na utorňajšom stretnutí členov komisie sa nehovorilo len o reklamnom smogu,  kváriaceho Ružomberok už niekoľko rokov. Komisia načrela aj do iných pálčivejších tém, tých Na dielci, o územnom pláne mesta a hlavne o jeho bode 6., prašnosti , kvality ovzdušia, čistení ulíc mesta vykonávaných pod hlavičkou Mondi a dokonca aj o chove polárnej líšky v areáli Malina Brda na vlkolínskych lúkach, ktorý je našincovi už ako ohradený zverinec niekoľko rokov známy.

Pri zdaní, že staršej komisii pre prach a zápach už odzvonilo a  23. január 2019 už nebude ani labuťou piesňou vzdoru proti zápachu z Mondi , potom tu zostáva len klasická komisia životného prostredia pracujúca pri mestskom zastupiteľstve mesta. Nakoniec všetky komisie ak tu platí dávny status quo sú len poradným orgánom primátora a vedenia mesta.

Pre pliagu Covidu 19, menovaná nemá od istého jarného času za sebou veľa stretnutí v priestoroch mestského úradu či možných výjazdov na kritické miesta, no snaha riešiť okolie mesta a jeho plechový, banerový a iný reklamno – informačný a propagačný smog z pozícií profesionálov, ktorí majú čo do toho hovoriť, bola druhý utorok septembra pertraktovaná z každého uhla pohľadu. 

Poslanec a člen komisie Ján Kuráň argumentoval reklamným právom, opísal súčasný stav RIP zariadení podrobne a kriticky vo svojom osem minútovom vystúpení, kde okrem inej siete reklamných a propagačných zariadení upozornil aj na zbytočnú svetelnú reklamu pri benzínke a bývalej dnes mŕtvej Hypernove naposledy Hobbi.  

 Cieľom komisie je vytvorenie pracovnej skupiny a inštitúcie ( a z pohľadu na komisii zúčastneného jej nečlena –  občana akúsi odbornú ružomberskú komisiu „ad hoc“ ) zaoberajúcu sa riešením problému RIP zariadení a tzv. Áčok,  kde niektoré nespĺňajú svoj účel, škodia estetizácii životného prostredia. Okrem toho niektoré reklamy a propagačné zariadenia sú na svojich miestach umiestnené nelegálne, bez povolenia. 

Rázne kroky smerujúce k odstráneniu reklamného a  tabuľového informačného balastu popri cestách a v útrobách mesta, povedú aj k zlepšeniu psychického zdravia občana. Veď Ružomberok o to, ako i o iné veci prahne už skoro dve desaťročia.  Všetko to však potrvá nejaký ten dolnoliptovský mestský týždeň , kým to prejde Mestskou radou a mestským zastupiteľstvom.  Realizácia pracovnej skupiny pre riešenie reklamného smogu s profesionálmi už visí vo vzduchu a je na spadnutie, začína sa hovoriť i o predbežných nákladoch, (zámerne neuvádzam cifru aby som neprestrelil ) keď bude potrebné vypísať aj verejné obstarávanie, aby to všetko prebehlo tak ako je to v civilizovaných slovenských mestách zvykom, a aby nebolo ublížené legálne inštalovanému RIPu, ktorý má v meste a jeho intraviláne opodstatnenie a neškodí občanovi.

Nechajme sa teda prekvapiť a čakajme na jedno z prvých dobrých rozhodnutí súčasnej komisie ŽP,  kým jej bude povolené odštartovať funus a pochovávanie nepotrebných reklamných, informačných a propagačných zariadení mesta, do ktorých sa vkradla klinická smrť.  Zdá sa, že nadišiel čas . A keď ani kolumbárium po nich nezostane, bude to konečne dobrý počin Burganovej komisie a náznak, že ľady sa konečne prelomili a pohli správnym smerom.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Zaujímam sa o Ružomberok a spoločnosť okolo nás.