Názor: Pri riešení otázky výstavby na Kalvárii je treba zachovať chladnú hlavu

Aj na včerajšom mestskom zastupiteľstve prebehla pomerne búrlivá diskusia ohľadom plánovanej výstavby na Kalvárii. Vyriešenie celého sporu zdá sa, mieri do finále, aký bude ale výsledok je však stále neisté. Do hry vstúpili ďalšie varianty.

Jedným z možných riešení celého sporu je odpredaj inkriminovaných pozemkov do rúk mesta za cenu 1 690 000 eur bez DPH, ktorú radnici navrhol investor, spoločnosť CPI. Hoci by takáto kúpa navonok „ochránila“ Kalváriu od výstavby v blízkosti kaplniek, mesto ju jednoducho nemôže dovoliť, keďže v blízkom období plánuje úver na novú plaváreň, ktorá je určite žiadanejšou investíciou než relatívne malé pozemky v susedstve Kalvárie. Investor však naznačil aj možnosť predaja inkriminovaných pozemkov aj s projektom ďalšiemu majiteľovi, ktorý podľa jeho slov má o záujem pokračovať v celom projekte. Tu však vyvstáva riziko, že nový majiteľ nielenže nebude ochotný so žiadnymi aktivistami a pracovnými skupinami rokovať, ale architektonicky môže celý projekt upraviť takým spôsobom, že celej lokalite to uškodí oveľa viac, než pôvodný, architektonicky hodnotný zámer.

V tomto ohľade je potrebné oceniť záujem investora o rokovanie a prípadné kompromisné návrhy, keďže ako vyplynulo zo včerajšieho rokovania mestského zastupiteľstva, investor je ochotný rokovať o posunutí celého projektu v prípade vhodnej zámeny pozemkov od mesta, resp. súkromného vlastníka. Aj vzhľadom na tento fakt sú informácie, že jeden z lídrov aktivistického hnutia za záchranu kalvárie písal vulgárne listy do ústredia investičnej spoločnosti strategickou chybou a etickým faulom, keďže pracovné skupiny podľa všetkého rokujú na pravidelnej báze a z viacerých strán bolo naznačené, že zúčastnené strany spejú k dohode.

Spomínané zámery, že investor je ochotný zmenšiť domy v tesnej blízkosti kaplniek, ako aj to, že do výstavby by najprv uviedol bytové domy, ktoré priamo nesusedia s kaplnkami a nielenže by počkal na riešenie a komplexnú revitalizáciu priestoru, ale by na ňu aj sám finančné prispel. Za takýchto podmienok by aj aktivisti mali citlivo zvažovať každý svoj právny úkon, ktorý by mohol spomenuté snahy nájsť kompromis zahatať a v konečnom dôsledku celej veci uškodiť. Treba však uznať, že bez pôvodného „zásahu“ aktivistov by k takýmto kompromisným úpravám zo strany investora nedošlo a celý projekt by sa realizoval podľa pôvodných parametrov.

Ďalšou stránkou celej veci je, že investor má za sebou silnú medzinárodnú developerskú spoločnosť, ktorá investuje v rôznych krajinách Európy a patrí medzi najsilnejších developerských hráčov. Niektoré svoje projekty už v minulosti úspešne realizovala aj v Ružomberku, kde sa ako prvá úspešne pričinila o rozvoj Hrabovskej doliny postavením apartmánov pri nádrži a neskôr obohatila obchodnú ponuku v meste postavením CITY Marketu na ulici Poľná. Vzhľadom na to, že spoločnosť má očividný záujem v meste úspešne investovať je potrebné zvažovať aj to, že neprimerané vystupovanie mesta, či aktivistov voči investičnej spoločnosti môže zásadne poškodiť imidžu mesta v očiach súkromných developerov, čo by sa mohlo odraziť aj na budúcej neochote veľkých hráčov v Ružomberku investovať a napomôcť tak jeho rozvoju.

Jedným z možných riešení je zmenšenie domov pri kaplnkách o polovicu a teda zväčšenie ochranného pásma od kaplniek. Vizualizácia: CPI/DZ architekti

Hoci to bude znieť nepopulárne, výstavba do širšej lokality ružomberskej kalvárie dnes určite patrí, za primeranej ochrany kultúrno-spoločenskej hodnoty celého územia a citlivého zásahu môže byť takáto výstavba na osoh celej lokalite a aj mestu samotnému. Zachovanie chladnej hlavy tak bude základným predpokladom na úspešné riešenie celej problematiky, ktorá zdá sa, speje do finále. Najbližšie stretnutie pracovnej komisie bude už 12. apríla, takže sa zrejme čoskoro dozvieme, s akými kartami mesto a vlastne my všetci môžeme „hrať“.

Hlavný obrázok: CPI/DZ architekti

Som lokálpatriot. Zaujímajú ma všetky témy týkajúce sa Ružomberka. Prioritne sa venujem témam územného, sociálneho a mestkého rozvoja.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.