Niektoré školy čakajú rekonštrukcie, doplniť musia aj kuchárky. Dôvodom sú “obedy zadarmo”

Rodinný rozpočet by mal byť trochu odľahčený. Na obedy deťom prispeje po novom štát. Vyplýva to z novely zákona, ktorú vlani v decembri schválil parlament.

Nárok na dotáciu v hodnote 1,20 eura majú žiaci v poslednom ročníku materských škôl a žiaci základných škôl. Predškoláci sa bezplatne stravujú už od januára, od septembra začne novela platiť aj pre základné školy.

„Od januára, kedy vošla novela do platnosti pre materské školy, sme žiaden problém nezaznamenali. Prechod na obedy zadarmo je viac-menej len administratívna záležitosť,“ zhodnotil hovorca mesta Viktor Mydlo.

Zároveň dodal, že až na pár výnimiek je zvykom, že sa v materských školách stravujú takmer všetky deti. To sa ale nedá povedať o žiakoch základných škôl. Preto sa školy musia na zmenu náležite pripraviť.

„Po analýze stavu školských zariadení, ktoré sme si vypracovali, vieme, že v niektorých školách budeme musieť pristúpiť k rekonštrukciám, aby zvládli väčší nápor žiakov a detí,“ uviedol hovorca Mydlo.

Rekonštrukcie a vybavenie jedální

Jedna z najväčších rekonštrukcií prebehne v Základnej škole Zarevúca, kde rátajú so 40-percentným nárastom stravníkov. Z pôvodných 500 očakávajú 700 žiakov. Časť jedálne plánujú prestavať na ďalšie výdajné okienko, čo bude stáť približne 12-tisíc eur.

Väčší stavebný zásah bude potrebný aj v Základnej škole Klačno. Kuchyňu zväčšia aj na úkor súčasnej jedálne, nová vznikne v uvoľnených priestoroch prvej triedy materskej školy na prízemí. Rekonštrukciu zadali projektantovi, cena prestavby tak bude známa až po spracovaní projektu. Rekonštrukčné práce plánujú realizovať počas letných prázdnin.

Príprava na realizáciu novely si vyžiada nielen kapacitné rozšírenie jedální, ale aj dokúpenie potrebného vybavenia. Od sporákov, konvektomatov, chladničiek, riadu až po stoly.

Radnica zatiaľ predpokladá, že výdavky v približnej hodnote 150-tisíc eur, bude hradiť z vlastných zdrojov. Finančnú pomoc však prisľúbil aj štát. „Očakávame, že štát poskytne sľubovanú podporu vo výške 60 eur na žiaka, čo by predstavovalo pre mesto príjem takmer 137-tisíc eur,“ povedal Mydlo.

Chýbajúci personál

Väčší počet stravníkov si zákonite pýta aj väčší počet rúk, ktoré budú obed variť. „Určite budeme musieť doplniť strojové zariadenie a stolový inventár. Najväčší problém však vidím v pracovných silách. Treba nám doplniť kuchárky, ktorých je na trhu práce naozaj nedostatok, taktiež aj pomocné sily,“ zosumarizovala potrebné opatrenia vedúca školskej jedálne Základnej školy na Bystrickej ceste Ľubomíra Debnárová.

Personálnu podporu avizovalo už počas príprav novely zákona Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „V rámci projektu Verejné zamestnávanie plánuje rezort práce počas dvanástich mesiacov dotovať sumou 648 eur každého jedného zamestnanca, ktorý by sa takýmto spôsobom zamestnal,“ uviedla pre Ružomberský magazín hovorkyňa ministerstva Veronika Husárová.

Na projekt rezort vyčlenil 8,5 milióna eur, ktoré by stačili pre približne tisícku uchádzačov o prácu v kuchyni.

Do projektu sa chce zapojiť aj mesto. „Bezplatné stravovanie bude vyžadovať aj personálne posilnenie o 8,5 pracovnej sily (pomocné sily, kuchárky, prevádzkové sily), ktoré len na obdobie od septembra do decembra vyvolá finančnú potrebu 30-tisíc eur,“ vyčísluje náklady na nových zamestnancov Mydlo. Na celý rok 2020 by to už predstavovalo len na mzdách vyše 96-tisíc eur.

Dotácia bude stačiť

Štát prispieva na teplú stravu sumou 1,20 eura na žiaka. V niektorých mestách a obciach sa však stalo, že stravné prevyšuje štátom dotovaný príspevok a rozdiel musia rodičia doplatiť. Podľa informácií z radnice v Ružomberku takáto situácia nehrozí.

Sumy na nákup potravín, z ktorých sa budú variť obedy, určuje ministerstvo v normatívoch. Tie majú niekoľko finančných pásem. Dosiaľ za obedy rodičia platili 1,12 eura v materských školách, 0,95 eura na prvom a 1,01 eura na druhom stupni základných škôl.

Od septembra 2019 budú školy používať tretie finančné pásmo nákladov na nákup potravín. Nepresiahne to však štátnu dotáciu a ešte sa aj čosi zvýši (1,19 eura pre materské školy, 1,01 eura pre prvý stupeň, 1,09 eura pre druhý stupeň).

„Rozdiel použijeme na vykrytie režijných nákladov, ktoré vzniknú nielen vyššími prevádzkovými nákladmi (hlavne energie), ale aj vyššími mzdovými nákladmi,“ priblížil „osud“ ušetrených peňazí hovorca Mydlo.

Nebude sa tak meniť ani výška režijného poplatku – rodičia budú aj naďalej platiť dve eurá mesačne ako doteraz.

Hoci nábeh na bezplatné obedy neznamená pre rodičov náklady navyše, mali by si dať pozor na odhlasovanie svojich ratolestí z obedov počas ich neprítomnosti v škole. Zamedzí sa tak plytvaniu jedla aj poplatkom. Nárok na dotáciu má totiž iba dieťa, ktoré sa v daný deň zúčastní vyučovania, a za každý neodhlásený obed v neprítomnosti dieťaťa hradí rodič plnú sumu.

Nie sú to len „obedy zadarmo“

Pre označenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ako znie oficiálny názov, sa aj v médiách zaužívalo pomenovanie „obedy zadarmo“.

Nejde však len o bezplatnú stravu. „Je to podľa mňa hlavne snaha o to, aby deti už od škôlky získali zdravé stravovacie návyky, aby sa naučili konzumovať ovocie, zeleninu či mliečne výrobky,“ myslí si vedúca školskej jedálne na Základnej škole Zarevúca Mária Kubačková.

Taktiež v tom vidí potenciálny spôsob, ako zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva, zníženie obezity či srdcovo-cievnych chorôb. „Ide aj o to, aby sa pomohlo rodičom, ktorí sú v zlej finančnej situácii, aby aj ich deti mali teplú a výživnú stravu aspoň raz denne,“ doplnila Kubačková.

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 3/2019

Titulná fotografia – Výdaj obedov na ZŠ Klačno, Autor – Peter Kravčák 

Som študentkou žurnalistiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po stáži v sekcii zahraničného spravodajstva denníka SME ma viac zaujíma domáce dianie, aj v regióne, ktorý mi je už štvrtý rok prechodným domovom.