Ružomberských policajtov najviac zamestnáva alkohol na verejnosti

Ani mimoriadna situácia, ktorá platí na Slovensku v súvislosti s koronavírusom nezabránila spoločným stretnutiam v uliciach mesta. Ružomberskí policajti počas uplynulého týždňa uložili viacero pokút za alkohol na verejnosti. Viac sa dočítate tu.

Obyvatelia Bieleho Potoka sa so žiadosťou o prítomnosť hliadky obrátili na mestskú políciu v noci v piatok 20. marca. V priestoroch amfiteátra v blízkosti základnej školy mal niekto púšťať hlasnú hudbu. Na mieste našli siedmich mladíkov, ktorí počúvali hudbu z prinesených veľkých reproduktorov. Okrem toho to v amfiteátri vyzeralo ako v bufete. Mladíci tam mali množstvo plastových pohárikov a fliaš alkoholu. Hliadka zistila ich totožnosť, všetci majú trvalé bydlisko v Bielom Potoku. Mladíci vo veku 20 rokov si očividne nič nerobili z nejakej mimoriadnej situácie a zabávali sa. Štyrom z nich, ktorí boli voči hliadke arogantní bola na mieste uložená bloková pokuta za priestupok proti verejnému poriadku. V záujme zachovania verejného poriadku museli s hudobnou produkciou skončiť a priestor amfiteátra opustiť.

Aj v sobotu 21. marca popoludní preverovala hliadka mestskej polície oznámenie, že na sídlisku Klačno požívajú alkoholické nápoje na verejnosti. Na ulici Liptovská našli v blízkosti stánku dvoch mužov. Jednému z nich, ktorému sa podarilo požívanie alkoholu na verejnosti dokázať bola uložená bloková pokuta vo výške 30 eur.

Hliadka mestskej polície riešila zákaz požívania alkoholických nápojov na verejnosti aj večer pred tým. Počas hliadkovacej činnosti na Námestí Andreja Hlinku našla dvoch mužov. Išlo o 38-ročného Ružomberčana a 31-ročného obyvateľa Turčianskych Teplíc. Aj tento priestupok bol vyriešený v zmysle zákona o priestupkoch.

Podvečer v sobotu 21. marca venčil na sídlisku Roveň 21 ročný muž psíka menšieho plemena. Počas venčenia jeho psa napadol iný väčší pes, ktorého tam venčil 30-ročný Ružomberčan. Ten nemal psa na vôdzke, ale behal na voľno. Majiteľ menšieho psíka stihol útoku zabrániť tým, že zobral svojho miláčika na ruky. Väčší pes mu pri tom roztrhol bundu. Hliadka ako prvé zistila totožnosť obidvoch zúčastnených a majiteľovi útočiaceho psa na mieste uložila blokovú pokutu. Muži sa medzi sebou dohodli na náhrade škody, ktorá vznikla poškodením bundy pri útoku.

Operačný príslušník mestskej polície prijal v utorok 24. marca telefonické oznámenie, že na Nám. Slobody pred okresným úradom sedí na lavičke žena. Tá je zjavne pod vplyvom alkoholu a hodila na zem fľašu, ktorá sa rozbila. Ešte pred príchodom hliadky stihla vedľa lavičky na chodník vykonať malú potrebu. Kvôli vysokému stupňu opitosti bola so ženou veľmi ťažká komunikácia. Išlo o 41 ročnú obyvateľku miestnej časti Ružomberka. Ďalej sa priestupkom proti verejnému poriadku zaoberá poverený príslušník mestskej polície, ktorý ju na doriešenie predvolá na útvar mestskej polície.

Na základe telefonickej žiadosti bola hliadka mestskej polície vyslaná do nákupného centra na Bystrickej ceste v stredu 25. marca. V predajni chytili zlodeja, ktorý sa snažil ukradnúť dve fľaše alkoholu. Išlo o 20 ročného zlodeja z Liptovskej Teplej, ktorý sa pokúsil ukradnúť alkohol v hodnote takmer 22 eur. Chytil ho pracovník SBS a privolal políciu. Lustráciou bolo zistené, že v evidencii priestupkov za posledných 12 mesiacov mladý muž nemá záznam, preto bol priestupok proti majetku vyriešený na mieste uložením pokuty v hornej hranici sadzby.

Zdroj: Tlačová správa mestskej polície

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.