Nočná agresia či zabudnuté kľúče. Aj taký bol týždeň mestskej polície

Počas minulého víkendu zasahovali mestskí policajti pri bitke pred jedným z podnikov. Cez pracovný deň sa zas starali o bezdomovkyňu alebo riešili situáciu straty kľúčov.

Mestská polícia v Ružomberku počas uplynulého týždňa preverovala oznámenie o fyzickom napadnutí. V sobotu 12. septembra necelé tri hodiny po polnoci riešili bitku pred jedným z nočných podnikov v centre mesta.

„Poškodený, 27 ročný muž z Liptovského Mikuláša oznámil, že bol bezdôvodne napadnutý, keď stál na chodníku a fajčil. Z podniku mal vyjsť neznámy mladý muž, ktorý ho päsťou udrel do tváre. Podozrivý sa takisto nachádzal na mieste a hliadke sa priznal, že poškodeného udrel,“ píše sa v tlačovej správe mestskej polície.

25-ročný Ružomberčan podľa informácií nevedel uviesť dôvod, prečo mladíka zo susedného okresu udrel. Ten polícii oznámil, že pri údere utrpel zranenie. „Pretože sa na mieste v tom čase nachádzalo viacero osôb, mestskí policajti upokojili situáciu a už z uvedeného dôvodu vec odovzdali štátnej polícii.“

Verbálne útoky v centre mesta

K ďalšiemu incidentu došlo v sobotu večer, keď v pohostinstve v pešej zóne mal 26-ročný Ružomberčan verbálne napádať hostí. Obsluha podniku preto vec oznámila na tiesňovej linke mestskej polície – 159.

„Vyslaná hliadka zistila, že pri incidente mal mladý muž nielen verbálne ale aj fyzicky napadnúť jedného hosťa, mal mu dať facku. Napadnutý muž však nechcel vo veci ďalej konať, odmietol ísť na ošetrenie. Hliadke uviedol, že sa mu nič nestalo. Hliadka preto vec neriešila, no v záujme zachovania verejného poriadku agresora vyzvala, aby podnik opustil,“ uvádza polícia.

Začiatkom týždňa našli mestskí policajti na zemi na stanici v blízkosti autobusovej zastávky 29-ročnú ženu. Išlo o bezdomovkyňu z Ružomberka, ktorá už v skorých ranných hodinách bola značne pod vplyvom alkoholu. Nemala nijaké zranenie, preto po prebudení jej hliadka pomohla prejsť na lavičku v blízkom parku.

V utorok 15. septembra zase na Žilinskej ceste ešte pred šiestou hodinou ráno musela hliadka zobudiť na zemi ležiaceho muža. Mestskí policajti zistili, že hoci má 24-ročný muž trvalý pobyt nahlásený niekde inde, v bytovke pred ktorou ležal má prenajatý byt. Stratil kľúče a nemohol sa do bytu dostať.

Pretože bol aj on zjavne pod vplyvom alkoholu, ľahol si jednoducho na zem pred bytovku a zaspal. Takto ho videla oznamovateľka, ktorá v obave, či je muž v poriadku vec oznámila. Zranený nebol, bol schopný s hliadkou komunikovať a povedal, že už zariadi, aby mu priniesli náhradné kľúče.

Odpadu sa snažili zbaviť nelegálne

Napriek tomu, že mestská polícia informovala o platnosti všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území  Mesta Ružomberok a o povinnosti likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu, prijali operační príslušníci mestskej polície viacero oznámení o jeho spaľovaní.

„Ide najmä o mestské časti Biely Potok a Černová. Napriek tomu, že ešte neboli uložené blokové pokuty v hornej hranici sadzby pripomíname, že v prípade ďalších porušení VZN môže Mestská polícia Ružomberok uložiť pokutu v blokovom konaní do výšky 33 eur.“

„Pokiaľ sa priestupok nevyrieši v blokovom konaní, môže primátor mesta v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uložiť pokutu pre fyzické osoby do výšky 1 500 eur. U právnických osôb alebo fyzických osôb, čiže podnikateľov je to pokuta do výšky 6 638 eur,“ informuje polícia v tlačovej správe.

Zdroj – Mestská polícia Ružomberok

Ilustračná fotografia – Mestská polícia Ružomberok. Foto – Juraj Brezáni

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.