Nominujte knihy do čitateľskej súťaže

Ilustračná fotografia. Zdroj. canva.com

Do konca februára prebieha odovzdávanie nominácií v rámci súťaže Kniha Liptova 2022. O víťazných knihách rozhodne v hlasovaní čitateľská verejnosť.

Súťaž organizuje Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) v spolupráci s Liptovskou knižnicou G. F. Belopotockého so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Obdobné súťaže organizuje ŽSK spolu s ostatnými regionálnymi knižnicami, ktorých je zriaďovateľom (Turčianska knižnica v Martine, Krajská knižnica v Žiline, Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Kysucká knižnica v Čadci). Heslo súťaže je „nominuj – hlasuj – vyhraj“.

Až do 28. februára prebieha odovzdávanie nominácií zo strany čitateľskej verejnosti, autorov, zostavovateľov, redaktorov, vydavateľov, kníhkupcov a distribútorov kníh. „Nominované môžu byť knihy, ktoré boli vydané v roku 2022 a sú späté s daným regiónom tematicky alebo prostredníctvom autora textovej či obrazovej časti. Podmienkou tiež je, aby to boli knihy zo žánru krásnej alebo odbornej literatúry,“ uviedla Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK. Nominované knihy rozdelia do dvoch súťažných kategórií – BeletriaOdborná literatúra.

O víťaznej knihe rozhodnú čitatelia

O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovať bude možné realizovať po uzávierke nominácií v čase od 1. marca do 15. apríla. „Čitatelia sa s nominovanými knihami môžu oboznámiť prostredníctvom webových stránok knižníc a ŽSK, vystavené budú aj priamo v knižniciach počas celej doby hlasovania. Urobiť tak môžu priamo v sídle knižnice, ale aj online, prostredníctvom formulára zverejneného na webovej stránke každej knižnice. Každý hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas v každej kategórii,“ vysvetlila Lacová.

Na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa uskutoční v jednotlivých knižniciach v apríli a máji, budú v každej knižnici vyžrebovaní výhercovia, ktorí získajú vecné darčeky a bezplatné zápisné v knižnici. Kniha, ktorá v každom regióne získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie: Kniha Liptova 2022, Kniha Kysúc 2022, Kniha Turca 2022, Kniha Oravy 2022 a Kniha Horného Považia 2022. Knihy, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach v rámci súťaže v každom regióne Žilinského kraja, budú súčasťou putovnej výstavy, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici ŽSK.

Knižnice patria k navštevovaným inštitúciách

Naše knižnice patria k najnavštevovanejším kultúrnym inštitúciám. Počas neľahkého obdobia pandémie poskytovali svoje služby aj vtedy, keď ostatné inštitúcie museli byť zavreté. V porovnaní s rokom 2021, kedy bola ich návštevnosť 293 059, v roku 2022 to bolo o takmer 100 000 viac, presnejšie 389 461 návštevníkov, čo je úžasné číslo. Naša vďaka patrí zanieteným knihovníkom – knihovníčkam, resp. všetkým pracovníkom knižníc, ktorí sledujú najnovšie trendy a prostredníctvom množstva aktivít, podnecujú chuť čítať u všetkých generácií,“ doplnila Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK:

Najnavštevovanejšou regionálnou knižnicou je každoročne Krajská knižnica v Žiline.  V roku 2021 zaznamenala 104 608 (neplatiacich) návštevníkov, v roku 2022 sa ich počet navýšil na 113 182.

Viac informácií o súťaži nájdete aj online na webových stránkach jednotlivých knižníc: www.kniznicagfb.sk, www.oravskakniznica.sk, www.kniznica-cadca.sk, www.turcianskakniznica.sk, www.krajskakniznicazilina.sk.  

Zdroj: ŽSK

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.