Obce budú platiť Ružomberku za ich deti v mestskom CVČ

Obce budú platiť Ružomberku za ich deti v mestskom CVČ. Za návštevu Centra voľného času ELÁN, ktorého zriaďovateľom je mesto Ružomberok, budú platiť aj okolité obce, kde majú deti trvalý pobyt. Ak obec neprispeje, poplatok bude znášať len zákonný zástupca dieťaťa.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.