Obrady Veľkonočnej soboty v Ružomberku

V rímsko-katolíckych kostoloch v meste (Farský, Rybárpole, Klačno, Banične, Jezuti) sa obrady Bielej soboty, tzv Veľkonočná vigília, začína jednotne o 19:30. Evanjelici ani baptisti dnes obrady nemajú.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.