Optickú sieť rozšíria v meste do ďalších päťtisíc domácností

Vo viacerých uliciach mesta sa firmy a obyvatelia môžu tešiť na vysokorýchlostnú optickú sieť. Spoločnosť Slovak Telekom ju v priebehu budúceho roka chce dostať do ďalších 5 500 ružomberských domácností.

Pripojenie pomocou tzv. optického vlákna umožňuje rýchlosť u koncového užívateľa na úrovni 1 Gbps (1 giga dát za sekundu). Práve tento, v súčasnosti najmodernejší spôsob toku dát rozšíria zo súčasných 1 400 domácností v meste o ďalších zhruba 5 500.

Optika pre dve tretiny mesta

Optická sieť je zatiaľ len v časti sídliska Roveň. Vybudoval ju tam pred dvomi rokmi Slovak Telekom (ST), ktorý je aj za súčasným rozšírovaním.

„Pre ľudí a firmy to predstavuje nielen vyššiu kvalitu a širšiu ponuku dostupných služieb, ale aj zhodnotenie nehnuteľností. Cez optickú sieť je dnes možné poskytnúť internet, televíziu, pevnú linku, ale aj iné služby, ako napríklad SmartHome,“ vymenúva výhody optiky Peter Gálik z komunikačného oddelenia ST.

Aktuálne plánované rozšírenie zahŕňa časti mesta a konkrétne ulice: Bystrická, Pod Skalami, Plavisko, Klačno, Jána Jančeka, Nad štadiónom, Stará Černová, Rybárpole a Nová Hrboltová.

„Prednostne budeme pokrývať tie domácnosti, ktoré nemajú prístup k vysokorýchlostnému internetu. Pri budovaní siete zohľadňujeme aj schválený územný plán mesta s plánovanými obytnými zónami,“ odpovedá Gálik na otázku, prečo práve tieto ulice.

Či sa optické vlákno dostane niekedy aj do ostatných domácností v meste, zatiaľ nevedel povedať. Rovnako neprezradil výšku plánovanej investície do rozšírenia optiky v meste.

Jedna domácnosť predstavuje podľa demografov zhruba troch ľudí. Optická sieť tak bude v priebehu budúceho roka u viac ako 20-tisíc Ružomberčanov.

„Začiatok prác je viazaný na vydanie potrebných povolení. Predpoklad realizácie a sprevádzkovania siete je v roku 2019,“ hovorí Gálik.

„Pre Ružomberok máme pripravených 42 kilometrov optického vlákna. Privedieme ho priamo až do domácností, vďaka čomu budú pripravené na koncept Smart Cities, ktorý vysokorýchlostný internet v mnohom vyžaduje,“ predstavoval investičný zámer ešte v máji poslancom zastupiteľstva Marek Mesík, špecialista spoločnosti Slovak Telekom na investičné projekty.

Pozemky pre optiku chceli zadarmo

Zámer spoločnosti ST musel prejsť aj schvaľovacím procesom mestského zastupiteľstva. Optiku zakopú približne 40 centimetrov do zeme. Aby to mohli urobiť, poslanci museli odsúhlasiť dočasnú prebytočnosť majetku a vecné bremeno na pozemky, kadiaľ optika pôjde.

Inštalácia optických vlákien. Zdroj – telekom.sk

ST požadoval od mesta bezodplatné bremeno. Časť poslancov, aj na základe odporučenia finančnej a stavebnej komisie, presadzovala dodržanie zásad hospodárenia s majetkom mesta, čo by znamenalo, že mesto by za bežný meter, ktorý ST získal, dostalo do rozpočtu minimálne 12 eur.

„Zásady máme na to, aby sme mali pravidlá, ako narábať s verejnými zdrojmi a majetkom, ktorý tu spravujeme za občanov. Je to náš cenník služieb. Telekom má tiež svoj cenník služieb. Toto je ich investícia, biznis plán, aby boli konkurencieschopnejší a budú si za to pýtať od klientov peniaze. Preto by som sa na ich mieste hanbil pýtať si bezodplatné vecné bremeno,“ argumentoval Ján Kolík (nezávislý).

Ďalšie požiadavky predniesla stavebná komisia. „Chceme, aby nám okrem platby za vecné bremeno spoločnosť ST poskytla v digitálnej podobe skutkový stav aktuálnych aj starých sietí. Ako mesto to potrebujeme pri ďalších investíciách a stavebných zásahoch,“ vysvetľoval predseda stavebnej komisia Róbert Kolár (OKS).

Telekom tvrdil, že staršie siete nemá v digitálnej, ale mapovej podobe, no tie nové by poskytnúť vedel. Rovnako potvrdil, že rozkopanú zeleň, cesty a chodníky dá naspäť do poriadku. „Snažíme sa ísť predovšetkým popod nespevnenú časť zeme a len v nevyhnutných prípadoch popod cesty a chodníky. V tom prípade ich opravíme a preberáme na ne aj dvojročnú záruku,“ vysvetlil Mesík.

Väčšie výhrady mal k požadovanej platbe. „Ako spoločnosť podliehame regulácii, a tá nám prikazuje, že do optickej siete musíme pustiť aj našich konkurentov ako Orange, Slovanet a podobne. Zákazník si až od nich nakupuje koncové služby. Vaše zásady tiež hovoria, že ak je investícia vo verejnom záujme, môžete dať vecné bremeno osobitným zreteľom zadarmo. Táto sieť je v záujme obyvateľstva,“ argumentoval Mesík pred poslancami a dodal: „Ak nám dáte zaplatiť tých dvanásť eur, tak je investícia uzavretá. Nerátame s neprimeranými nákladmi.“

Podporil ho aj primátor Igor Čombor (nezávislý), podľa ktorého by bolo nemysliteľné, aby platili 12 eur za meter. „Pretože ide o 43-tisíc bežných metrov. To by tie pozemky boli drahšie, ako samotná investícia. Ak chcete, aby mesto zostalo pozadu, a tieto moderné technológie sme iným len závideli, tak konajte, ako hovoríte. Ale, prosím vás, aby ste to ešte zvážili,“ vyslovil.

Pri schvaľovaní zámeru poslanci dvakrát prerušili rokovanie

Vtedy si poslanci odsúhlasili prestávku, aby sa o celej veci porozprávali bez prítomnosti verejnosti a médií. Dohodli sa.

„Výška náhrady za vecné bremeno bude jedno euro za bežný meter, položíte nám k optike chráničku, ktorú si mesto kúpi, a tiež odovzdáte mestu zameranie nových a starých sietí v elektronickej podobe do takej miery, ako ju máte dostupnú,“ prečítal dohodnuté uznesenie za všetkých poslanec Miroslav Zuberec (nezávislý).

Posledným bodom požiadavky bola poistka, že ST musí investíciu dokončiť do konca roku 2022, inak má mesto nárok odstúpiť od zmluvy.

Zástupcovia ST takto formulované podmienky akceptovali. No v poslaneckom zbore sa našlo len štrnásť súhlasných hlasov, pričom na odklepnutie celého zámeru bola potrebná dvojtretinová väčšina zastupiteľstva, teda pätnásť hlasov. Preto poslanci rokovanie po druhý raz prerušili.

Až po druhej porade a príchode niektorých neprítomných poslancov našli medzi sebou potrebný počet hlasov a celá investícia dostala zelenú.

 

Róbert Kolár je väčšinovým spoločníkom v spoločnosti R PRESS, ktorá je vydavateľom Ružomberského magazínu.

Titulná fotografia – optické vlákna pre vysokorýchlostný internet. Zdroj – elliscountypress.com

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.