Papierne chcú obnoviť kotol na biomasu

Vedenie spoločnosti Mondi SCP predstavilo v Ružomberku zámer obnovy kotla na biomasu. Foto: Mondi SCP
Spoločnosť Mondi SCP predstavila svoj zámer realizovať projekt obnovy kotla na biomasu vo svojom ružomberskom závode, ktorý v budúcnosti zabezpečí stabilné dodávky tepla aj pre obyvateľov mesta.

Najväčší integrovaný závod na výrobu buničiny a papiera na Slovensku pozval 31. marca predstaviteľov mesta Ružomberok a starostov okolitých obcí, aby odprezentovalo svoj zámer obnovy kotla na biomasu. Spoločnosť Mondi SCP momentálne zvažuje dve alternatívy pre jeho obnovu – buď zrekonštruuje existujúci kotol alebo ho nahradí novým.

„Nakoľko je povoľovací proces na výstavbu nového kotla časovo náročný, podávame svoj zámer na ministerstvo životného prostredia už teraz. Stále však analyzujeme obidve možnosti,“ uviedol Vladimír Krajči, technický riaditeľ Mondi SCP.

Nový kotol zníži emisie a zvýši efektivitu výroby tepla

Ak bude schválená druhá možnosť a spoločnosť postaví nový kotol, papierne by zvýšili objem a efektivitu výroby tepla a zároveň by sa zvýšila energetická sebestačnosť závodu. Na druhej strane, použitie najlepších dostupných technológií garantuje plnenie nových európskych emisných limitov – limity oxidov dusíka (NOx) sa znížia o približne 50 percent a tuhých znečisťujúcich látok (TZL) o 83 percent v porovnaní so súčasnou úrovňou.

Investícia do nového zariadenia by bola konkrétnym krokom spoločnosti na dosiahnutie ambicióznych cieľov trvalej udržateľnosti, ktoré skupina Mondi predstavila prostredníctvom svojho akčného plánu MAP2030.

„V súlade s našimi cieľmi udržateľnosti vnímame obidve možnosti obnovy kotla veľmi pozitívne. Ak chceme byť konkurencieschopní, musíme aj naďalej pracovať na riešeniach, ktoré znižujú našu špecifickú energetickú stopu ruka v ruke s dopadmi na životné prostredie,“ vysvetlil technický riaditeľ.

„Biomasa pochádza z obnoviteľných zdrojov, vďaka čomu náš závod zníži svoju uhlíkovú stopu a závislosť od fosílnych palív používaných na výrobu tepla. V prípade nového kotla by išlo o výmenu starého zariadenia za novú modernú technológiu s väčším výkonom, pričom palivová základňa by ostala rovnaká,” doplnil V. Krajči.

Významný dodávateľ tepla pre občanov

Významným benefitom projektu je aj fakt, že spoločnosť ako výhradný dodávateľ tepla v meste, zabezpečuje prostredníctvom kotla na biomasu stabilné dodávky tepla pre občanov Ružomberka. V súčasnosti je na centrálne zásobovanie teplom napojených približne 60 percent obyvateľov mesta, takmer všetky školy, školské zariadenia a veľká časť verejných inštitúcií na území mesta.

K zdroju je možné v budúcnosti pripojiť aj ďalších záujemcov, ako napríklad nové nájomné byty v rámci mesta, či novú plaváreň. „Centrálne vykurovanie je výrazne šetrnejšie k životnému prostredie ako spaľovanie tuhého paliva v malých lokálnych zdrojoch tepla. Našim cieľom je preto byť aj naďalej stabilným dodávateľom tepla pre občanov, ktoré je vyrobené z obnoviteľných zdrojov,” dodal Krajči.

Realizácia projektu podlieha internému schváleniu a získaniu potrebných povolení. V obidvoch prípadoch sa uvedenie kotla do prevádzky očakáva v roku 2027.

Zdroj: Mondi SCP

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.