Poctiví nálezcovia peňazí a výtržníci zamestnali mestských policajtov

Uplynulý týždeň riešila polícia niekoľko prípadov nedovoleného požívania alkoholu na verejnom priestranstve, nájdenú hotovosť v bankomatoch aj dvoch výtržníkov.

Úradoval alkohol

Kamerový systém pomáha aj riešení priestupkov proti verejnému poriadku, ktorého sa dopúšťajú osoby požívajúce alkoholické nápoje na verejných priestranstvách.

V piatok 13. apríla užívala na stanici alkohol partia mužov už od rána. Všimol si ich príslušník obsluhujúci kamerový systém a vyslal tam motohliadku.

V noci v sobotu 14. apríla bola podobne v centre mesta monitorovaná skupinka mladých ľudí. Boli hluční aj kvôli množstvu požitého alkoholu. Jeden z partie ho požíval na verejnosti. V ten istý deň popíjal alkohol na Námestí Andreja Hlinku 24-ročný muž z okresu Poprad.

Priestranstvo, ktoré nemonitorujú kamery, si viac všímajú hliadky mestskej polície. Tak tomu bolo aj v prípade dvoch mladých Ružomberčanov, ktorí alkohol požívali na Nábreží M. R. Štefánika.

Všetky prípady, kde občania nerešpektovali všeobecne záväzné nariadenie, hliadka na mieste riešila uložením blokovej pokuty.
Na základe telefonického oznámenia prišla hliadka v piatok 13. apríla vo večerných hodinách na sídlisko Klačno. V jednej z bytoviek mal opitý muž úmyselne rozbiť sklenenú výplň na dverách. Po príchode na miesto sa podozrivý na mieste už nenachádzal, no policajti od svedkov incidentu zistili jeho meno, a v nedeľu 15. apríla ho kontaktovala v mieste trvalého bydliska. Poškodzovanie cudzej veci vyriešila v blokovom konaní. Muž súhlasil s úhradou spôsobenej škody.

Vrátená hotovosť

Keď si chcel v sobotu 14. apríla mladý Liskovčan z bankomatu pri vojenskej nemocnici vybrať peniaze, našiel tam finančnú hotovosť. Vec telefonicky oznámil mestskej polícii. Hliadka nájdené peniaze prevzala a zaevidovala v knihe nájdených vecí. V pondelok boli peniaze odovzdané v pobočke banky, ktorej bankomat patrí.
O dva dni neskôr sa zase osobne dostavil na mestskú políciu 38-ročný muž z Českej republiky. Takisto našiel finančnú hotovosť, tento raz v bankomate na ulici Podhora. Aj v tomto prípade po zaevidovaní nálezu boli peniaze odovzdané v pobočke banky.

Násilník a voľne pobehujúce psy

V nedeľu 15. apríla nad ránom bol na kamerovom systéme spozorovaný muž. Pohyboval sa v pešej zóne na ulici Podhora, pri prechádzaní pútačov do jedného kopol. Vyslaná hliadka muža zastavila, ten odmietol predložiť doklad totožnosti. Z tohto dôvodu ho predviedli na mestskú políciu, kde sa pokúsil o útek. Hliadka voči nemu musela použiť donucovacie prostriedky. Následne zistila, že ide o 22-ročného Ružomberčana. Po spísaní záznamov ho policajti prepustili. Vo štvrtok sa vrátil, polícia mu za jeho protiprávne konanie uložila pokutu vo výške 30 eur.

Hliadky po zime častejšie kontrolujú dodržiavanie VZN, podľa ktorého je voľný pohyb psov na verejných priestranstvách zakázaný. V stredu 18. apríla bol na kamerovom systéme na Bystrickej ceste spozorovaný muž, ktorý svojich psov venčil na voľno. Mestským policajtom sa na majiteľa sťažovali ľudia, pretože psy bojového plemena mal muž pustené na voľno už viackrát. Vyslaná motohliadka muža kontaktovala a za priestupok proti verejnému poriadku mu uložili pokutu vo výške 33 eur.

Zdroj: Tlačová správa Mestskej polície Ružomberok z 20. apríla 2018

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.