Pohotovosť pre dospelých čakajú v meste zmeny

Od 1. apríla ju nebude prevádzkovať doterajšia súkromná spoločnosť, ale Ústredná vojenská nemocnica. Pohotovosť tak už nebude na Plavisku.

Päť rokov chodili Ružomberčania za zdravotnou pohotovosťou, oficiálne Lekárskou službou prvej pomoci (LSPP) na Plavisko. Prevádzkovala ju tu spoločnosť Artemeda z poverenia zriaďovateľa, Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK).

„V oblasti poskytovania LSPP sa pripravujú zmeny. Rozhodli sme sa preto uvoľniť priestor pre nového potenciálneho prevádzkovateľa, ktorý by mal byť známy k 1. júlu 2018, kedy vstúpi do platnosti nová legislatívna úprava o LSPP,“ vysvetľuje dôvody ukončenia prevádzkovania Dagmar Kapallová, konateľka spoločnosti Artemeda, ktorá pohotovosť v Ružomberku prevádzkovala.

Legislatíva, ktorá vstúpi od 1. júla do platnosti prikazuje, aby mal každý prevádzkovateľ pohotovosti licenciu. Tú mu musí udeliť ministerstvo zdravotníctva. Ak ju získa, môže sa v sídle príslušného samosprávneho kraja uchádzať o povolenie na prevádzkovanie LSPP.

Artemeda však končí prevádzkovanie už k poslednému marcovému dňu. „Pôvodne sme chceli ukončiť prevádzkovanie k 1. februáru 2018, ale na žiadosť zriaďovateľa ŽSK sme prevádzkovanie po vzájomnej dohode predĺžili do 31. marca 2018,“ hovorí Kappalová.

Kraj tak musel na prechodné obdobie troch mesiacov, kým nájde nového, trvalého poskytovateľa LSPP v Ružomberku nájsť náhradu.

„Pohotovosť v Ružomberku zostane zachovaná. Od 1. apríla bude LSPP v Ružomberku prevádzkovať Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku. Všetky rokovania, či už so samotnou nemocnicou, ministerstvom zdravotníctva a aj s lekármi prebehli veľmi korektne a rýchlo,“ hovorí pre Ružomberský magazín riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Anna Majbíková.

„Prevádzka Lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých bude od 1. apríla do 30. júna 2018 organizovaná ÚVN v priestoroch Polikliniky na Považskej ulici,“ potvrdila informáciu hovorkyňa ÚVN Petra Dišková.

Od nedele bude pohotovosť pre dospelých v budove polikliniky na Považskej ulici. Foto – autor

Podľa poslanca Karola Javorku sa vďaka dohode kraja s Ústrednou vojenskou nemocnicou predišlo tomu, že v Ružomberku by na tri mesiace vypadla pohotovosť. „Ľudia by v tom prípade chodili napríklad do Dolného Kubína a čakalo by sa na obstaranie nového prevádzkovateľa. Som rád, že ľudia z odboru zdravotníctva VÚC a vedenie ÚVN chceli túto situáciu vyriešiť aj na toto prechodné obdobie,“ hovorí Javorka, ktorý sa rokovaní zúčastňoval z pozície predsedu mestskej a člena krajskej zdravotníckej komisie, ktoré pôsobia pri jednotlivých zastupiteľstvách.

Pohotovosť pre dospelých zostáva až do júna v prevádzka 24 hodín. Od júla, dokedy musí ministerstvo spolu s župou nájsť nového prevádzkovateľa, by mala byť v prevádzke už len do 22 hodiny. Tak hovorí nový zákon. Či sa ÚVN bude uchádzať o prevádzkovanie LSPP aj naďalej, nepotvrdila.

Detská pohotovosť zostáva minimálne do konca júna bez zmeny.

Titulná fotografia – Poliklinika na Považskej ulici, kde bude minimálne najbližšie tri mesiace sídliť pohotovosť pre dospelých. Foto – autor

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.