Policajtov zamestnal alkohol, bitka aj rušenie nočného pokoja

Počas uplynulého týždňa boli ružomberskí policajti privolaní do pohostinstva, kde mali medzi sebou konflikt viacerí muži. Policajti pomáhali aj v byte, manželka udrela päsťou muža do tváre. Niekoľkokrát hliadky upozorňovali aj na rušenie nočného pokoja.

Hliadka mestskej polície preverovala v sobotu 8. augusta telefonické oznámenie, že v jednom z pohostinstiev v centre mesta je bitka. Po príchode zistila, že v prevádzke je skupinka piatich mladých mužov, dvaja z nich mali medzi sebou konflikt. Hliadka situáciu upokojila a mužov oddelila. Jeden z účastníkov bitky mal na hlave tržnú ranu. Z tohto dôvodu bola na miesto privolaná aj hliadka štátnej polície, pre podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva. Hoci poškodený nechcel vo veci ďalej konať, bolo mu odporučené ísť na ošetrenie. Kvôli zachovaniu verejného poriadku obidvaja muži podnik opustili.

O hodinu sa musela hliadka do podniku vrátiť, pretože teraz mali medzi sebou konflikt ostatní členovia skupiny. Po obnovení verejného poriadku si vec prevzala štátna polícia.

Takmer tri hodiny po polnoci v nedeľu 9. augusta si príslušník mestskej polície obsluhujúci kamerový systém všimol na ulici Panská dvoch mužov. Jeden močil priamo na chodník, druhý kamarát si čakanie krátil tým, že sa pokúšal vytiahnuť a poškodiť ozdobnú tuju. Vyslaná hliadka stotožnila obidvoch mužov, išlo o Ružomberčanov vo veku 26 a 27 rokov. Za priestupky proti verejnému poriadku im uložila blokové pokuty.

Na základe telefonického oznámenia bola v stredu 12. augusta vo večerných hodinách vyslaná hliadka mestskej polície na sídlisko Roveň, kde podľa oznámenia malo v jednom z bytov dochádzať k domácemu násiliu. Hliadka zistila, že manželia boli spolu v podniku, vrátili sa večer domov a došlo medzi nimi k hádke, ktorá vyústila do fyzického násilia. Tento krát však mala navrch manželka, ktorá mala päsťou udrieť manžela do tváre. Muž krvácal z nosa ešte aj v čase príchodu hliadky. Už na prvý pohľad bolo vidno, že v byte došlo k fyzickému násiliu, poposúvaný nábytok a na zemi veľa krvi. Svedkom incidentu malo byť aj maloleté dieťa. Po upokojení situácie bola z  dôvodu podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu privolaná hliadka štátnej polície, ktorá si vec na mieste prevzala.

V noci 15. augusta prechádzala hliadka mestskej polície ulicou Mlynská, keď si pri zábradlí pri rieke Revúca všimli dve deti. Tie boli v prítomnosti dvoch bezdomovcov. Jeden z nich, 28 ročný muž hliadke tvrdil, že mu deti na chvíľu zverili rodičia. Pri kontrole ich totožnosti bolo zistené, že ide o maloleté deti vo veku 11 a 12 rokov. Počas týchto úkonov sa na miesto dostavil ich otec. Tento bol však značne pod vplyvom alkoholu a preto ho hliadka vyzvala, aby zavolal matku detí. Týmto krokom sa však vec vyriešiť nepodarilo, pokiaľ mal otec v dychu 2,56 promile, matke bolo nameraných 2,71. Bezdomovec, ktorý na deti dozeral mal v dychu 3,58 promile. Hliadku neprekvapilo ani tak množstvo alkoholu, ktoré dotyční požili ako to, že matka sa dostavila na miesto s kočíkom, v ktorom mala ročné dieťa. Okamžite bola kontaktovaná pracovníčka sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Tá po príchode zariadila umiestnenie dvoch starších súrodencov v centre pre deti a rodinu, najmladšie dieťa bolo odvezené ku starým rodičom. Počas týchto úkonov boli zistené aj ďalšie skutočnosti kvôli ktorým si vec prevzal vyšetrovateľ OR PZ v Ružomberku, samozrejme vo veci ďalej koná aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok.

Počas letných víkendov preverujú mestskí policajti porušovanie nočného kľudu celkom často, väčšinou je to však na sídliskách, kde sa v bytoch konajú oslavy do neskorých nočných hodín. V sobotu 15. augusta však bola na základe telefonického oznámenia vyslaná hliadka na ulicu A. Bernoláka, kde skupinka mladých ľudí počúvala hlasnú hudbu z otvoreného vozidla. V batožinovom priestore mali umiestnený výkonný reproduktor. Hliadka 20 ročného vodiča z okresu Liptovský Mikuláš vyriešila na mieste uložením blokovej pokuty vo výške 30 eur. Počas riešenia priestupku jeden mladý muž zo skupinky pred hliadkou začal na chodníku vykonávať malú potrebu.  Išlo o 18 ročného brata vodiča, ktorý si za svoje konanie takisto odniesol bloky na pokutu v rovnakej výške.

Po odchode hliadky začal miesto monitorovať kamerovým systémom poverený príslušník. Po krátkej chvíli sa však musela hliadka vrátiť späť. Jeden z bratov od hnevu päsťou udrel do dopravnej značky. Na nevhodnosť takéhoto správania ho upozornil v blízkosti stojaci muž. Na to obidvaja bratia muža napadli, ten skončil po útoku na zemi. Hliadka na mieste obnovila verejný poriadok, no pre podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva bola privolaná štátna polícia, ktorá si vec prevzala.

Zdroj: Tlačová správa Mestskej polície v Ružomberku.

 

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.