Predstavujeme kandidátov na poslancov (Biely Potok, Černová, Hrboltová, Rybárpole)

Počas nasledujúcich týždňov budeme zverejňovať anketu s kandidátmi na poslancov ružomberského mestského zastupiteľstva. Začíname volebnými obvodmi Biely Potok, Černová, Hrboltová a Rybárpole.

Všetkým kandidátom kladieme rovnakú otázku: O čo sa chcete v mestskom zastupiteľstve usilovať v prípade, že budete zvolený?

V prípade presiahnutia nami stanoveného rozsahu sú vyjadrenia krátené. Za obsahovú, štylistickú a jazykovú stránku odpovedí zodpovedajú samotní kandidáti. 

 

Volebný obvod č. 1 – Biely Potok

1. Vojtech Macko /55 r., podnikateľ, Spolu – občianska demokracia/

V prípade, že dostanem znovu dôveru od občanov budem podporovať také zoskupenie poslancov MsZ , ktoré sa budú snažiť ozdraviť naše rodné mesto Ružomberok.Ozdravovať je potrebné vo všetkých oblastiach ako je školstvo, sociálne služby, zdravotníctvo, životné prostredie, šport, cestovný ruch atď. Veľmi dôležité je posilniť a zefektívniť výkon MsÚ. Za posledné 4 roky nedokázal primátor so svojím  dobre plateným manažmentom čo mal byť 24 hod. k dispozícii občanom naplniť víziu rozvoja nášho mesta. Nedokázal využiť silu 17-tich poslancov v MsZ z koalície klubu KDH, SMERU-SD a klubu primátora!

Mesto potrebuje nový vietor s víziou ozdravenia nášho mesta v podobe mladého ambiciózneho primátora, ktorého výsledky jeho práce sú jasné!

Keď mesto ozdravíme potom aj rozkvitneme!

 

Volebný obvod č. 2 – Černová

1. Patrik Habo /46 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát/

Ak ma zvolia, budem sa naďalej snažiť podporovať a vytvárať podmienky pre rozvinutý spoločenský život v Černovej. Po vzore mojich predchodcov chcem uchovávať naše duchovné, kultúrne a národné povedomie a aktívnou poslaneckou činnosťou sa budem snažiť  zvyšovať životnú úroveň obyvateľov.

Za najdôležitejšie investičné akcie nadchádzajúceho volebného obdobia v Černovej považujem ukončenie procesu pozemkových úprav a prípravy územia pre IBV Černová- Hríby, revitalizáciu oddychového parku pri ZŠ  a dokončenie plynofikácie v Starej Černovej.
Ako poslanec mesta Ružomberok  vyviniem úsilie o zmenu riadenia a efektivity magistrátu a mestských spoločnosti.

Aktívne podporím dlho očakávané mestotvorné investície, navrhnem moderný koncept údržby a okrášlenia verejných priestranstiev a vynaložím maximálne úsilie, aby obyvatelia mesta  pocítili zásadnú a pozitívnu zmenu vo vzťahu mesto -občan.
V duchu môjho osvedčeného motta:  “S úctou k tradícii – s odvahou k budúcnosti” verím v  úspech a v ozdravenie nášho mesta.

 

2. Ľuboš Koreň /42 r., vedúci predajne, nezávislý kandidát/

Tým , že pochádzam z Černovej, ktorá je prímestskou časťou mesta Ružomberok, chcem byť prítomný pri dôležitých plánoch a rozhodnutiach, ktoré budú mať priamy vplyv pri rozvoji Černovej a mesta Ružomberok. Zároveň viem, koľko požiadaviek nespokojných občanov treba vyriešiť a nové navrhnúť tak, aby sa aktuálny stav v obci zlepšil. Mojou hlavnou úlohou je vyriešiť dopravnú situáciu od Klačno otočka až po priehradu v čutkovskej doline, ktorá je územím Veľkej Fatry a tým prepojiť sídlisko Klačno s čutkovskou dolinou, ktorá sa tešila v minulosti veľkej návštevnosti Ružomberčanov. Momentálna dopravná situácia to neumožňuje. Uplynulé volebné obdobie zmenilo môj postoj v rozhodnutí kandidovať za poslanca mesta Ružomberok a tým podporovať racionálne rozhodnutia, ktoré mi v minulosti chýbali.

 

Volebný obvod č. 3 – Hrboltová

1. Ľuboš Královenský /48 r., vedúci autoservisu, nezávislý kandidát/

Všetkých srdečne zdravím.  Mojou prioritou je dostavba diaľnice a zmodernizovanie svojho volebného obvodu. Mám niektoré ambície, ktoré možno nie sú na jedno volebné obdobie. No som si istý, že po prvom bude všetkým jasné, čo vo mne je ! Nebojím sa výziev, dlho pracujem ako vedúci pracovník. Mám skúsenosti, ktoré zúročím v prospech Hrboltovej ako i mesta. Chcem podporovať mladých aj seniorov rôznymi aktivitami a investíciami. Môj volebný program je zostavený tak, aby kopíroval potreby a záujmy ľudí. Dúfam , že za primátora bude opäť zvolený MUDr.  Igor Čombor. Myslím si, že je najvhodnejší kandidát s obrovskými skúsenosťami, porozumením a nájdem uňho podporu na moje ciele. Zároveň vyzývam svojich voličov, aby sa nebáli prejaviť svoj názor medzi spoločnosťou a podporili zmenu ktorú ja ponúkam. Ďakujem za dôveru.

 

2. Anna Šanobová /Ing., 56 r., konateľka spoločnosti, Kresťanskodemokratické hnutie/

Verím, že voľby  2018  vrátia  do Mestského zastupiteľstva  dôstojnosť a rešpekt k názorom druhých. Za Hrboltovú  budem presadzovať, aby nové vedenie Mesta Ružomberok  hájilo záujmy aj občanov Hrboltovej,  pretože aj my sme Ružomberčania. Budem podporovať  projekty,  ktoré  zveľadia   Mesto a budú mať priaznivý ekologický  dopad hlavne na ovzdušie. Navrhnem  obnovenie zrušenej Mestskej rady tak, aby materiály, ktoré pôjdu do zastupiteľstva, už boli  odborne a právne  pripravené.  Navrhnem posilnenie úseku hlavného architekta tak, aby sa rýchlejšie  a v predstihu vytvorili zóny a  časti územného plánu  pre investorov, ktorí majú záujem o realizáciu projektov  výroby, služieb a  obchodu.

 

Volebný obvod č. 4 – Rybárpole

1. Marián Páleš /Ing., 41 r., podnikateľ, Sloboda a Solidarita/

Kandidát sa odmietol vyjadriť.

 

2. Adriana Stolárová /39 r., obchodná pracovníčka, Kresťanskodemokratické hnutie/

V prípade zvolenia do MsZ by som sa ďalej ako doteraz usilovala komunikovať s obyvateľmi a spoločnými silami dávať problémy do poriadku.

Usilovať sa, aby mesto nebolo také bdelé,aby sa začalo rozvíjať nie len pre obyvateľov mesta ale aj návštevníkov aby sa tu cítili dobre.

Pre obyvateľov mesta, aby neodchádzali s rodinami do okolitých miest, zamestnanosť,

výstavbu bytov,výstavba parkovacích miest, podporovať mládež, ale nezabúdať na dôchodcov. Čistota celého mesta. Teraz si asi poviete to sa vraví každé volebné obdobie na druhej strane sa pýtajte sami seba  či naozaj toto nie je základ pre naše mesto, aby sa začalo rozvíjať.

 

3. Magdaléna Špaková Belanová /65 r., dôchodkyňa, Smer – sociálna demokracia/

Kandidátka neodpovedala do uzávierky.

 

4. Juraj Šrámek /Ing. arch., 53 r., architekt, Slovenská národná strana/

  1. Zabezpečenie riešenia opráv miestnych komunikácií a chodníkov.
  2. Budem sa snažiť o účinné čistenie a údržbu vo volebnom obvode z hľadiska neporiadku, neudržiavanej zelene, opadaného lístia, košov, verejného osvetlenia atď.
  3. Budem presadzovať väčšiu spoluprácu s Mestskou políciou z hľadiska zvýšenia bezpečnosti všetkých občanov.
  4. Jeden krát ročne zorganizujem verejný odpočet vykonanej práce.
  5. Budem pravidelne navštevovať jednotlivé časti volebného obvodu s cieľom získania spätnej väzby od občanov.
  6. V rámci mesta budem presadzovať výstavbu nájomných bytov.
  7. V centre mesta sa budem snažiť o jeho znovu oživenie formou rekonštrukcie resp. novej výstavby menších polyfunkčných objektov s podnikateľskými aktivitami v prízemí (kaviareň, čajovňa, bistro) a bývaním v ostatných nadzemných podlažiach.

 

5. Adriána Trangošová /Ing., 51 r., podnikateľka, nezávislá kandidátka/

Ružomberok je moje rodné mesto, kde som sa narodila a po skončení štúdia na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave tu pracujem. Volebný obvod Rybárpole som zastupovala už ako poslanec MsZ v rokoch 2010-2014, preto ho veľmi dobre poznám. Podarilo sa mi spoločne s občanmi tohto obvodu zrealizovať niekoľko úspešných projektov a chcela by som na túto začatú prácu nadviazať, dokončiť začaté projekty a začať realizovať aj nové projekty. V Rybárpoli je veľmi veľa nedokončených projektov a problémových oblastí, ktoré trápia občanov. Medzi najdôležitejšie oblasti, na ktoré by som sa chcela zamerať je oblasť životného prostredia, dopravy, športu, kultúry, bývania, bezpečnosti a podpora zamestnanosti. V prípade môjho zvolenia  viem byť nápomocná pri riešení všetkých podnetoch od voličov, s ktorými sa na mňa obrátia. Verím, že spoločnými silami by sme urobili všetko v prospech rozvoja Rybárpola tak, aby mu bolo prinavrátené postavenie, ktoré mu právom patrí a nebolo by len okrajovou časťou Mesta Ružomberok.

Titulná fotografia: Mestský úrad v Ružomberku. Foto – Marek Hasák

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.