Preventívny projekt polície navštívi počas marca 600 žiakov základných škôl

Obvodné oddelenie policajného zboru v Ružomberku realizuje preventívny projekt „Rozhodneš sa správne“. Zameraný je na štvrtákov ZŠ a cieľom je eliminovať trestnú činnosť a informovať o škodlivosti užívania tabaku, alkoholu a marihuany.

Výučba prebieha formou interaktívnej tvorivej dielne. Deti majú možnosť aktívne sa zapájať do diania, komunikovať s policajtmi, riešiť zadané úlohy, vyjadrovať svoje názory a postrehy. Na výstavu boli pozvané všetky štvrté ročníky základných škôl v okrese Ružomberok, očakávame okolo 600 žiakov.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.