Približujú deťom, ako prispieť k ochrane životného prostredia

Foto: OZ Zelené vzdelávanie
Projekt environmentálneho vzdelávania Ruženka pokračuje na základnej škole v Ružomberku.

Projekt sa snaží interaktívnou formou deťom vysvetliť spojitosť medzi životným prostredím a každodenným životom. Na reálnych príkladoch deťom tretích a štvrtých ročníkov približujú, ako môžu prispieť k ochrane životného prostredia a lepším životným podmienkam pre seba, zvieratká, rastliny a prírodu celkovo.

Garant projektu, Občianske združenie (OZ) Zelené vzdelávanie, sa snaží objektívne informovať o všetkých zdrojoch environmentálneho znečistenia v regióne Ružomberku (doprava, priemysel, domáce vykurovanie, odpady atď.) a ich vplyve na životné prostredie. Prostredníctvom ovečky Ruženky sa projekt snaží motivovať deti, a cez ne aj rodičov, aby sa aktívne, jednoduchými krokmi a zmenami vo vlastnom živote podieľali na ochrane životného prostredia.

Pilotná verzia projektu sa uskutočnila v Základnej škole v Liptovskej Štiavnici v roku 2019. Po prestávke vynútenej pandémiou, vzdelávanie minulý rok pokračovalo v Základnej škole na Bystrickej ceste v Ružomberku. V kontexte učebných osnov bolo zamerané na žiakov a žiačky 3. ročníkov. Minulý školský rok sa s projektom pokračovalo pre nové triedy a tiež s nadstavbou pre štvrtákov a štvrtáčky, ktorí už absolvovali základy z jednotlivých tém.

Deťom približujú témy interaktívnou formou

Vzdelávanie je rozdelené do 4 tematických celkov. Každá téma je priblížená formou interaktívnej prednášky, za ktorou nasleduje praktická ukážka alebo exkurzia. Základnými okruhmi vzdelávania sú Voda, Ovzdušie, Odpady a Príroda. Každú z tém zastrešuje odborný garant.

„Medzi prednáškou a exkurziou deti pracujú na projektoch týkajúcich sa danej oblasti – v škole so spolužiakmi, alebo doma s rodičmi. V rámci projektu bola spustená aj mobilná aplikácia, vďaka ktorej sa môžu rodičia dozvedieť, čo sa ich deti na projekte aktuálne učia alebo akej exkurzie sa zúčastňujú,“ vysvetľuje líderka projektu.

Vzdelávanie sa realizuje v úzkej v spolupráci s triednymi učiteľkami. „Musím povedať, že u triednych učiteliek sme sa stretli s veľmi pozitívnou odozvou. Ich nadšenie aj výborná reakcia detí nás motivujú v projekte pokračovať,” uzatvára Drtilová.

Projekt je realizovaný vďaka podpore Zeleného vzdelávacieho fondu (Environmentálny fond) a spoločnostiam EKOS PLUS, s.r.o. a Mondi SCP, a.s., ktoré pomáhajú so zabezpečením odborných garantov a exkurziami.

Garant vzdelávania pre tematický okruh Voda, prof. Miloš Drtil z Fakulty chemicko-potravinárskych technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FCHPT STU BA) v projekte tiež vidí jednoznačný prínos.

„Environmentálnou výchovou by si mali deti už od malička uvedomovať, že voda aj ďalšie zložky prírody nie sú samozrejmosťou, že je to dar a treba ich chrániť. Práve takýmito projektami je to deťom odkomunikované pútavým spôsobom, čím sa zvýši šanca na pochopenie, myslí si profesor Drtil.

Zdroj: Zelenevzdelavanie.sk, Teraz.sk

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.