Projekt na efektívne a kvalitné riadenia kraja

Výsledky projektu župa prezentovala na záverečnej konferencii. Foto: ŽSK
Projekt Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj realizujú od mája roku 2020 s cieľom zefektívniť a skvalitniť svoje riadenie a výkon kompetencií. Aktivita je podporená z Operačného programu Efektívna verejná správa.

Projektové aktivity prebiehajúce počas viac než dvoch rokoch sa dotkli viacerých oblastí. Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) a jeho inštitúcie si tak prešli mnohými organizačnými a štrukturálnymi zmenami, ich hlavným mottom sa okrem účinnosti stalo predovšetkým efektívne využitie verejných zdrojov.

„Snažili sme sa zodpovedať si otázku, ako za menej peňazí poskytnúť občanovi kvalitnejšiu službu rýchlejšie a lepšie ako doposiaľ. Reformy sú vyústením rozsiahlych analýz, ktoré nám jasne ukázali slabé aj silné miesta v riadení. Občan a jeho potreby bol prvoradým cieľom,“ uviedla projektová manažérka Jana Kavcová.

Úspora verejných financií

Z hľadiska úspory verejných financií je najdôležitejšou zmenou prechod krajských zariadení z rozpočtových na príspevkové, ktorý sa uskutočnil v januári 2021. Posun v zmene formy hospodárenia ich motivuje k viaczdrojovému financovaniu, a to napríklad z vlastných aktivít a podnikateľskej činnosti, alebo z fondov Európskej únie na financovanie rozvojových projektov. Vďaka väčšej finančnej slobode krajské organizácie získajú možnosť nielen kumulovať zdroje na svoju bežnú prevádzku, ale predovšetkým rozvíjať a zlepšovať poskytované služby.

Projekt sa sústredil aj na energetický manažment, ktorý je v súčasnosti náročnou témou pre všetky samosprávy. „Župa spravuje viac než 800 budov, ktorých ročná energetická bilancia je takmer 110-tis MWh. Dôsledným zmapovaním svojho majetku vieme okamžite identifikovať, kde došlo k poruche či určiť poradie investičných priorít,“ vysvetlil Tomáš Nemec, energetický špecialista ŽSK.

V rámci projektu tiaž vznikli rozvojové a strategické dokumenty v oblasti kultúry a sociálnych služieb. Tie prakticky zadefinovali potrebné kroky k udržateľnosti a atraktivite služieb a vyčíslili ich finančný rozsah, čo župe pomôže efektívne rozplánovať ich realizáciu. V rámci projektu župa získala certifikáciu aj CSS Straník a odboru sociálnych služieb podľa medzinárodnej normy manažérstva kvality EN ISO 9001. V praxi táto zmena znamená, že občan presne vie, aký rozsah a kvalitu služby má očakávať a zamestnanci majú určené presné postupy, ako ju poskytovať.

Vzdelávanie zamestnancov a pracovníkov organizácií

Veľkou témou projektu sa stalo vzdelávanie zamestnancov. V rámci projektových aktivít bolo preškolených viac než 500 interných zamestnancov, ako aj pracovníkov organizácií, mnohí absolvovali niekoľko školení. Jednotlivé bloky vzdelávania sa venovali rizikovým skupinám pracovníkov do 25 a nad 50 rokov, zamerali sa však napríklad aj na digitálne a mäkké zručnosti,

ako aj na vysvetlenie zmien, ktoré projekt zaviedol.

„Všetkými reformami, ktoré nám projekt umožnil vniesť do každodennej praxe, smerujeme k silnejšiemu kraju, ktorý bude odolnejší voči ekonomickej kríze či nedostatku ľudských zdrojov. Už dnes sme svedkami ekonomických turbulencií, ktoré potvrdzujú, že naše rozhodnutie realizovať plánované zmeny bolo správne,“ uviedla Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Reforma verejnej správy je jednou z priorít EÚ. Na tento účel vyčlenila na programové obdobie 2014 – 2020 z Európskeho sociálneho fondu pre celé Slovensko sumu 355 mil.€. Do výzvy sa zapojili všetky kraje, ŽSK získal podporu vo výške 2 318 221,63 €.

Výsledky projektu župa prezentovala na záverečnej konferencii, ktorá sa uskutočnila 6. septembra na Úrade ŽSK. Verejnosť si môže celý záznam konferencie pozrieť na profile ŽSK na sociálnej sieti. Kraj plánuje zorganizovať podujatie aj k prezentácii nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 21+.

Záznam z konferencie je dostupný na linku: https://www.youtube.com/watch?v=0MUzoFqkJoo

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.