Reči sa hovoria a chlieb sa je

Silná servírovaná káva na drevenom podnose miestnych médií dokáže prebrať aj latentných ružomberských spáčov.

Februárové stanovisko výboru občianskeho združenia Ružomberčan na webe k aktivitám okolo čistoty ovzdušia v Ružomberku neprekvapuje.  

Vyhlásenie je stručné a jasné, zahrňujúce i šírenie nepravdivých poplašných správ na sociálnych sieťach. Tie by sa mali spájať aj so združeniami, ktoré dlhodobo rozdeľujú a zastrašujú obyvateľov mesta. V závere vyhlásenia OZ Ružomberčan, ktoré je nezávislé a apolitické, sa hovorí i o osobných prospechoch jednotlivcov. Mesto tak dostáva nelichotivé pohľady od iných, a v očiach celého Slovenska je prezentované ako špinavé, nezdravé, zapáchajúce a smradľavé.

Skutočne, ťažko je vyjadriť sa k riadkom stanoviska najmä pokiaľ ide o štyri posledné prívlastky. V druhej polovici zvláštneho januára 2019, so zlými rozptylovými podmienkami (opäť po dlhých rokoch) nad mestom technicky sklamalo zariadenie na výstupe spaľovania škodlivých plynov z celulózky. To nakoniec priznal aj hovorca nadnárodného výrobného komplexu Mondi. Kto nič nerobí nič nepokazí, aj touto vetou by sa dali lakonicky poslať „za čiaru ihriska„ malé ofsajdy minút Mondi, ktoré nad mestom a občanmi – rozhodcami v jeho okolí, vyvolali ružomberský rozruch.

Silný zápach cítili až vo Švošove, naopak, necítili ho v Ružomberku pri Vojenskej nemocnici, o slabšom zápachu hovorili ľudia v podhorskej juhozápadnej štvrti Baničné, a nejaké signály o silnejšom zápachu prišli z Rybárpola, Liskovej a Lipt. Štiavničky. V túto chvíľu však nikto subjektívne pocity a vnemy občanov vo vzťahu k merkaptánom a iným nepriemyselným plynom rôznych spalín tvoriacich a plížiacich sa nad mestom exaktne (a i digitálnym certifikovaným monitorovacím zariadením) hodnotiť nebude.  A nebude z nich zatiaľ vyvodzovať dôsledky. Pochopiteľne, že nemožno však podceňovať stav, ktorý tu pred dvoma týždňami vznikol, stav čo v spoločnosti vyvolal celoslovenské informačné šumy a dve zhromaždenia občanov (23. 1. a 1. 2. 2019) z  občianskeho združenia OODL (Ochrana ovzdušia dolný Liptov) pred administratívnou budovou Mondi. Mesto už prostredníctvom primátora zareagovalo a vyzvalo príslušné orgány životného prostredia a zdravotnej ochrany, aby tento možný únik plynov (a zrozumiteľne povedaných škodlivín) prešetrili a vydali k nim odborné písomné vyhlásenia.

Myslím si, že zo strany OZ Ružomberčan by sa nemalo hovoriť o cieľoch (istých nepomenovaných jednotlivcoch či skupinách), ktoré by chceli zo stavu, ktorý tu pred pár dňami (aj mediálne vznikol) ťažiť a mať z neho osobný prospech. To by bolo na škodu veci všetkým dotknutým a nezainteresovaným skupinám. Nakoniec, bez ohľadu na priateľov či nepriateľov tohto priemyslu, si Mondi SCP musí plniť všetky ekologické kritériá ku ktorým sa zaviazalo. (A nie je potrebné zmieňovať sa o jeho hospodárskom význame a výhodách pre mesto a okolie). Hovoriť o zastrašovaní a rozdeľovaní obyvateľov nie je na mieste, ale ak, tak nejaké reziduá tu môže byť z minulých období, kedy sa o meste písalo aj v bulvárnych časopisoch a vyslovovalo mediálne spojenie Ružomberský strach.

Ak sa však vo vyhlásení výboru občianskeho združenia Ružomberčan píše o meste špinavom, tak ako ho označili niektorí internetoví fanúšikovia, a tí, čo surfujú po sociálnych sieťach, zrejme to tak aj v týchto dňoch bude.  

Niekde zanedbaná zimná a včas nezachytená údržba chodníkov, zadupaný sneh a vzápätí sypanie štrku na jeho zľadovatelé vrstvy spôsobili v niektorých častiach mesta špinavé povrchy chodníkov. Polovicu zimy už máme za sebou, ale ak napadne znovu sneh a TS mesta zase klasicky odpovedia ničím iným, než sypaním štrku na chodníky, (niekde zbytočne) potom tu po stopení sa snehu budeme mať dokonalý prachový a štrkový podklad na pošmyknutie.

Už dnes vieme, že mesto po tejto zime na chodníkoch zostane „neštandardne“ špinavé. Už dávno také po zime nebolo, a bude mu treba pomôcť. Technické služby to v krátkom čase nezvládnu, (ak sa im zase na ich technike niečo nepokazí) a občan dýchať prach a vymetať z jeho vchodov a schodov skalky posypov do májového nekonečna už nechce.

V šesťtisícovom (!!) dave OZ Ružomberčan po jeho aktivitách pri zalesňovaní mestského okolia, by sa mohla vytvoriť skupina fyzicky zdravších a mobilnejších dôchodcov pod vedením výboru, ktorý by usporiadal celomestské organizované vyzametanie chodníkov a jarné upratovanie, ktoré sa tu kedysi v 80-tych rokoch v meste, pod vedením Miestneho (mestského) národného výboru pravidelne organizovalo.

Na osi OZ Ružomberčan – Mesto – Občan, by tak Ružomberčan, včas a na čas zmazal prvý prívlastok – biľag špinavého mesta o akom sa sám na webe OZ začiatkom februára dočítal.

Zaujímam sa o Ružomberok a spoločnosť okolo nás.