Ružomberčania získali cenu Európskeho týždna mobility 

Občianska iniciatíva Ružomberkom bajkom uspela v kampani Európsky týždeň mobility 2021 v kategórii Aktívna organizácia. Ocenenie si na pôde ministerstva životného prostredia prevzali Miroslav Klíma a Ladislav Matej. 

V utorok 19. októbra sa v Bratislave konalo vyhodnotenie výsledkov kampane, ktorej cieľom je umožňiť mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Súťaž je zároveň motiváciu pre jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklodoprava, čím môžu znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

Ladislav Matej: V Ružomberku si nás zatiaľ nik nevšimol 

Do národnej kampane Európsky týždeň mobility sa prihlásilo 26 projektov. Výhercov napokon vybrala päťčlenná komisia. Víťaz bol hodnotený na základe rôznych parametrov. Hodnotené boli tri kategórie: aktívna samospráva, efektívne trvalé opatrenia a aktívna organizácia. 

Cena v prvej kategórii vyhrala obec Ivanka pri Dunaji, ocenenie si prevzal starosta obce. V kategórii efektívne trvalé opatrenie vyhralo mesto Trnava. Aj v tomto prípade si cenu prevzal zástupca samosprávy – primátor mesta. 

V tretej kategórii s názvom Aktívna organizácia uspela ružomberská iniciatíva Ružomberkom Bajkom. Ocenenie si prevzali jej členovia Miroslav Klíma a Ladislav Matej.

Autá vymenili za bicykle, kolobežky aj skejty. Spoločnou jazdou upozornili, že chcú po Ružomberku jazdiť bezpečne a zdravo 

Komisia skonštatovala, že inciatíva dokázala svojou kreativitou a aktívnym prístupom v pomerne krátkom čase upriamiť pozornosť na nepriaznivú situáciu v oblasti dopravy v Ružomberku a na skutočnosť, že je potrebné ju riešiť urgentne. Získala si tak množstvo podporovateľov nielen na strane obdivovateľov, ale nadviazala aj spoluprácu so svojou samosprávou, čo komisia považuje za príklad hodný nasledovania aj pre iné mestá. 

,,Ďakujem, že tu môžeme byť a že ste si nás všimli, pretože v Ružomberku si nás zatial nik nevšimol. Je to problém našej samosprávy a my s tým budeme naďalej bojovať. V tom boji nám intenzívne pomohla cyklokoalícia a naši kamaráti, ktorí tu nemôžu byť. Špeciálne poďakovanie patrí Romanovi, ktorý je pri každom natáčaní nášho videa. Pán minister, príďte za nami do Ružomberka, vytvoríme s vami krásne video a možno aj naša samospráva si všimne, že v tom meste sme,” prihovára sa Ladislav Matej. 

Minister avizuje nový operačný program 

Európsky týždeň mobility prebiehal od 16. do 22. septembra. Do kompane sa zapojila aj ružomberská občianska inciaitíva Ružomberkom bajkom. Za projektom stojí štvorica dolnoliptákov: Miroslav Klíma, Michal Kudlička, Ladislav Matej aj Roman Hruška. 

Ich cieľom je kvalitnejší a zdravší život pre Ružomberčanov. Jedným z riešení bude aj to, že sa budú môcť bezpečne pohybovať po meste inak, ako len autom. Štvoricu môžete poznať z mnohých videí, naposledy ste ich mohli zazrieť aj na prejazde mestom. 

Autá vymenili za bicykle, kolobežky aj skejty. Spoločnou jazdou upozornili, že chcú po Ružomberku jazdiť bezpečne a zdravo 

Vyhlasovateľom kampane je ministerstvo životného prostredia a záštitu nad národnou súťažou o cenu Európskeho týždňa mobility prevzal minister životného prostredia Ján Budaj. 

,,V rámci tejto kampane, do ktorej sa zapojilo 3 200 účastníkov skončilo Slovensko na 13. mieste. V priebehu kampane v roku 2021 sa v slovenských mestách a obciach zorganizovalo mnoho aktivít a množstvo trvalých opatrení, pri viacerých z nich pomáhali aj zdroje z rezortu životného prostredia,” povedal minister Budaj.

Zároveň zdôraznil, že takéto aktivity aj trvalé opatrenia prispievajú k tomu, že sa zvýši povedomie obyvateľov o prínosoch využívania aktívnej formy dopravy, ale aj o negatívnych dopadoch stále vysokého podielu motorovej dopravy na neobnoviteľné zdroje.

 ,,Slovensko čaká pre nadchádzajúce obdobie nový operačný program, budú zdroje na pokračovanie v cyklotrasách a na podporu udržatelnej mobility. Treba zdorazniť, že zmeny k lepšiemu sa môžu podariť len vtedy,  keď sa týchto šancí chopíme a zdroje využijeme,” prisľúbil minister Ján Budaj. 

Na využívanie alternatívnych foriem dopravy motivovalo občanov 56 slovenských samospráv, priblížil riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Michal Maco. ,,Situácia sa v našich mestách a obciach z roka na rok zhoršuje, áut pribúda a preto je dôležité motivovať občanov, aby využívali alternatívnu formu dopravy.”  

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Som vyštudovaná žurnalistka. Počas štúdia som pracovala pre regionálne noviny, kde som písala o kultúrno-spoločenskom dianí na Považí. Mám za sebou stáž pre portál aktuality.sk. Zaujímam sa o históriu, kultúru a problémy bežných ľudí z okolia Ružomberka. V RK Magazíne som zástupkyňa šéfredaktorka a web editorka portálu rkmagazin.sk.