Ružomberčanka predstavila slovenské skúsenosti v Benátkach

Na celosvetovom stretnutí partnerských organizácií projektu The Human Safety Net sa zúčastnila Andrea Dobošová z Materského centra Nevedko v Ružomberku. Hovorili „o používaní a využívaní bezpečnej ľudskej siete v teréne i kancelárii“.

V talianskych Benátkach sa uskutočnil v dňoch 16. – 18. novembra  NETWORKS SUMMIT – v poradí už druhé celosvetové stretnutie všetkých partnerských organizácií zapojených do projektu The Human Safety Net, ktorý funguje pod záštitou skupiny Generali.

Ako jedna z partnerských organizácií podieľajúcich sa na projekte tak v Benátkach nemohli chýbať ani dve zástupkyne Únie materských centier (ÚMC) – Janka Tuhá, štatutárka Komunitného centra Zoe i MC Dupajda v Nižnej a Andrea Dobošová, štatutárka MC Nevedko v Ružomberku.

„Podujatie sa konalo v čerstvo zrekonštruovanej budove Starej Prokuratúry na Námestí sv. Marka v historickej časti Benátok a bolo doslova od rána do neskorého poobedia nabité pestrým programom vystúpení, prezentácií a dialógov na aktuálne témy. Priestor na pódiu dostali nielen samotné neziskové organizácie ilustrujúce svoje aktivity a skúsenosti, ale aj hostia s odbornými prednáškami na relevantné témy,“ uviedla A. Dobošová pre RK Magazín.

Cenné skúsenosti zo sveta

Hneď prvý deň to bola napríklad indická profesorka Dr. Rukmini Banerji hovoriaca o svojej dlhoročnej praxi z indických slamov, kde pre nás v nepredstaviteľných podmienkach chudoby bez základných potrieb ako je pitná voda, jedlo, fungujúca kanalizácia či lekárska starostlivosť, dokázali v komunitách začať budovať pravidelné stretávanie sa detí s cieľom socializácie a získania jemno-motorických zručností.

„V priebehu dvoch dekád sa tieto stretávania stali nielen piliermi pravidelného predškolského vzdelávania, ale i dôvodom socializácie a zapojenia matiek do komunity,“ priblížila A. Dobošová.

Rovnako obohacujúce bolo i vystúpenie tureckej profesorky Ayla Goksel pôsobiacej zas na londýnskej Ekonomickej univerzite. V pomerne krátkom časovom priestore dokázala svojou prezentáciou predstaviť situáciu predškolského vzdelávania v Turecku v minulosti a dnes.

„Novodobými nástrojmi monitoringu, vyhodnocovania a aplikovania zistení v teréne dokázali v komunikácii s miestnymi úradmi, ale i inštitútmi štátnej správy vrátane ministerstva vybudovať fungujúcu a podpornú sieť inštitúcií venujúcich sa prvým rokom vzdelávania pred nástupom do školy,“ doplnila.

„Podiel predškolského vzdelávania tureckých detí vo vekovej skupine do 5 rokov bol veľmi nízky a vďaka vyššie spomenutej dlhoročnej odbornej koordinácii nedávno prekročil 80-percentnú účasť detí na povinnej predškolskej dochádzke,“ vysvetlila Dobošová.

Predstavila činnosť Únie materských centier

Osobnú pozvánku na pódium a príležitosť na krátky troj-dialóg (spolu s Argentínou i Francúzskom) dostala hneď v prvý deň aj slovenská Únia materských centier, ktorej činnosť predstavila Andrea Dobošová z MC Nevedko v Ružomberku.

„Konferencia bola veľmi obohacujúcim stretnutím plným vzájomného zdieľania, výmen skúseností, inšpirácií i motivácií do ďalšej práce, ktorá je v tomto sektore a sociálnej oblasti nesmierne náročná. Vidíme sa na NetWorks 2027 Summit – znel záverečný odkaz na konci podujatia plný odhodlania nielen pokračovať, ale svoje ciele prekračovať a motivovať k lepším výsledkom čo najväčšie množstvo ľudí,“ zhodnotila.

O nadácii aj programe Učenie pre život

Projekt The Human Safety Net (THSN) je aktívny v 24 krajinách sveta na troch svetadieloch: v Južnej Amerike, Európe a Ázii. Spolupracuje so 62 neziskovými organizáciami, ktoré pomáhajú ľuďom zo znevýhodnených skupín.

Na Slovensku pôsobí nadácia THSN prostredníctvom programu Učenie pre život, ktorý sa venuje rozvoju potenciálu detí zo znevýhodnených rodín vo veku do 6 rokov od novembra 2018. Partnerskou organizáciou programu Učenie pre život je Únia materských centier, ktorá je strešnou organizáciou pre viac než 40 materských, rodinných i komunitných centier.

Program Učenie pre život prebieha formou Montessori Dielničiek momentálne v 11 centrách po celom Slovensku. „Každý týždeň sa naše lektorky stretávajú s rodinami so sociálnym, finančným či zdravotným znevýhodnením,“ dodala na záver A. Dobošová.

Fotogaléria

Foto: archív Andrea Dobošová

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.