Solo možno ožije futbalom a Vlkolínec lanovkou

Útvar hlavného architekta pripravuje už štvrté zmeny a doplnky súčasného územného plánu mesta. Jeho súčasťou sú viaceré zaujímavosti.

Súčasný územný plán mesta platí od roku 2012. Je to základný stavebno-plánovací dokument, ktorý určuje, v ktorá lokalita mesta je určená pre bývanie, turizmus, priemysel či zeleň.

Odvtedy boli schválené už dva doplnky. Tretí sa týka diaľnice D1, a keďže tá stále nemá odklepnuté definitívne trasovanie, schválený nie je ani doplnok územného plánu.

Parkovisko v Trlenskej doline

Aktuálne pripravuje útvar hlavného architekta v spolupráci so zodpovedným architektom pre plánovaciu činnosť Jánom Burianom zo spoločnosti Urbion už štvrté doplnky a zmeny.

„Mesto pravidelne zbiera a vyhodnocuje vlastné podnety, ale aj podnety a požiadavky od obyvateľov a firiem na území mesta a architekti následne rozhodujú o tom, či je prípustné jednotlivým požiadavkám vyhovieť,“ vysvetľuje inak zložitý proces hlavný architekt mesta Jozef Jurčo.

V aktuálnych návrhoch na zmenu je zaradený aj plán kabínovej lanovky z Bieleho Potoka na Vlkolínec. Stojí za ním súkromná architektonická kancelária.

Návrh plánu však počíta aj s inými zaujímavosťami. Pešia cesta medzi Bielym Potokom a Vlkolíncom by sa zmenila na náučný chodník. V Trlenskej doline je naplánované nové parkovisko pre 18 áut, ktoré by malo slúžiť ako záchytné pre návštevníkov oblasti.

Plán tiež rozširuje rekreačné chatové oblasti v Matejkove. Rozšíriť by sa mala aj záhradková oblasť Kosovo smerom k sídlisku Baničné a v bývalom areáli SAD by prípadné schválenie nového plánu umožnilo rozvíjať polyfunkčnú výstavbu – teda bývanie aj služby.

Odpor voči rozšíreniu Obvodovej cesty

Návrh územného plánu tiež počíta s vybudovaním futbalových ihrísk v areáli bývalého závodu Solo pri Revúcej. Malo by ísť o riešenie vyhovujúce futbalovému klubu, ktorý hľadá priestory pre futbalovú akadémiu.

Nemenej zaujímavé je zrušenie roky naplánovaného rozšírenia Obvodovej ulice. Tá sa mala predlžovať pomedzi rodinné domy až na Bystrickú cestu. Petícia viac ako dvadsiatky obyvateľov však žiada, aby mesto vypustilo túto cestu z plánov.

„Riešenie je vtedy dobré, keď sú obe strany spokojné. Platí to aj o územnom pláne. V prípade cesty to bude ešte asi živá diskusia. Sú strany za aj proti,“ konštatuje Jurčo.

Do polovice júna mohla verejnosť všetky návrhy pripomienkovať. Architekti zo spoločnosti Urbion teraz pripomienky vyhodnocujú a v priebehu dvoch až troch týždňov zvolajú verejné prerokovanie.

Doplnky a zmeny územného plánu musí následne schváliť mestské zastupiteľstvo, čo sa očakáva najskôr na jeseň. Mesto zároveň prijíma podnety pre ďalšie, piate zmeny a doplnky, na ktorých bude priebežne pracovať.

Titulná fotografia – Územný plán mesta s niektorými navrhovanými zmenami. Zdroj – Mestský úrad Ružomberok.

Článok bol publikovaný v Ružomberskom magazíne číslo 6/2018.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.