Headline

Ružomberský Deň Zeme

Aktivity ku Dňu Zeme zamerané na jarné upratovanie a čistenie mesta i sídliska, ale aj chotára či cyklotrasy pripravujú na tento víkend v centre dolného Liptova.