Ružomberok dnes

Rádio Liptov je bez licencie

Rádio Liptov je bez licencie. Rada pre mediálne služby odňala dnes vysielateľovi L-MEDIA licencie na vysielanie programovej služby RÁDIO LIPTOV ako sankciu za prevod podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach v rozsahu prevyšujúcom 55 percent celkovej hodnoty hlasovacích práv bez predchádzajúceho súhlasu rady. Čítaj viac