Headline

Jubilantom múzea venovali výstavu

Reštaurátorská a rezbárska tvorba pracovníkov Liptovského múzea Jozefa Jarottu a Pavla Lofaja, ktorí tento rok oslavujú okrúhle šesťdesiatiny, je vystavená v sídelnej budove Liptovského múzea v Ružomberku.