Učitelia z Obchodnej akadémie vycestovali do Prahy, aby porovnali výučbu

V rámci projektu Erasmus+ navštívili tamojšie školy, kde mali možnosť nahliadnuť do výchovno-vzdelávacieho procesu a porovnať vyučovací proces v školách rovnakého zamerania, no v inej krajine.

Koncom apríla 2023 sa učitelia odborných predmetov Obchodnej akadémie v Ružomberku zúčastnili mobility zamestnancov v rámci programu Európskej únie Erasmus+. Mobilita sa uskutočnila od 16. apríla do 21. apríla 2023 v hlavnom meste Českej republiky – Prahe.

,,Pri príprave mobility koordinátorka školy Mgr. Iveta Baďová spolupracovala s Agentúrou EDUCO, ktorá pomohla s vyhľadaním partnerských škôl a zároveň pripravila program pre našich pedagógov, zabezpečila ubytovanie a dopravu po Prahe,“ uviedli z Obchodnej akadémie v Ružomberku.

Pozorovali a porovnávali formu výučby

Do Prahy vycestovali šiesti učitelia odborných predmetov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorili štyria pedagógovia. Tí navštívili hosťujúcu organizáciu Obchodní akademii Dušní v Prahe.

,,Náplňou ich aktivity bolo pozorovanie predmetov na vyučovacích hodinách ako administratíva a korešpondencia, hospodárska geografia, matematika a aplikovaná psychológia. Prvú skupinu tvorili vyučujúci: Mgr. Lena Rosová, Mgr. Marek Mikulka, Ing. Elena Zaťková a PaedDr. Jiří Černý,“ priblížila koordinátorka školy Iveta Baďová.

Druhú skupinu tvorili dvaja pedagógovia informatiky – Ing. Igor Rosa a Mgr. Tomáš Kasanický, ktorí navštívili hosťujúce organizácie Střední průmyslovou školu na Proseku, Smíchovskú střední průmyslovou školu a gymnázium.

Podľa Baďovej mali vyučujúci na všetkých spomínaných školách možnosť nahliadnuť do výchovno-vzdelávacieho procesu a porovnať vyučovací proces v školách rovnakého zamerania, no v inom štáte. Zároveň si učitelia vymenili pedagogické skúsenosti, a tak získali iný pohľad na výučbu odborných predmetov po formálnej aj obsahovej stránke.

Navštívili Slovenský inštitút v Prahe aj IT firmu 

Okrem školských organizácií mali pedagógovia možnosť navštíviť Slovenský inštitút v Prahe a rozprávať sa s riaditeľkou organizácie Mgr. Ľubicou Krénovou, Ph.D.

,,V rozhovore pani riaditeľka prezentovala kultúrny prínos inštitútu pri šírení slovenskej kultúry v českom prostredí v Prahe,“ ozrejmila Baďová.

Vyučujúci informatiky navštívili IT firmu CUBE IT v Prahe, ktorá je zameraná na IT služby a IT poradenstvo.

V rámci mobility mali vyučujúci možnosť spoznať najvýznamnejšie pamiatky mesta Praha, pričom ich kultúrny obzor sa rozšíril prehliadkou mesta s profesionálnou sprievodkyňou.

,,Vďaka programu Erasmus+ pedagógovia Obchodnej akadémie v Ružomberku získali priamu skúsenosť s výučbou odborných predmetov na stredných školách v Českej republike a porovnávali získané poznatky s vlastnými skúsenosťami,“ opísala Baďová s tým, že získané vedomosti zo zahraničia aplikujú v praxi na svojich odborných predmetoch.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.