V múzeu pripravili festival umeleckej tvorivosti detí

Liptovské múzeum v Ružomberku  s podporou Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo vo štvrtok a piatok Umenobranie. Festivalovú súťažnú prehliadku umeleckej tvorivosti a interpretácie detí v Ružomberku.

Festival mal na pôde Liptovského múzea regionálny charakter. Bol určený predovšetkým žiakom materských a základných škôl, základných umeleckých škôl a centier voľného času. Jeho poslaním bude aj do budúcna prispievanie k rozvíjaniu kreativity detí a mládeže, propagácia umeleckej výchovy a vzdelávania a zároveň aj podpora umenia ako celku v meste Ružomberok a v dolnom Liptove.

Na festivale sa dve stovky detí predstavili v štyroch hlavných kategóriách: Vlastná tvorba, Tanec, Dramatika a Interpretácia. 

Umenobranie v Liptovskom múzeu. Foto – Jaro Maga.

V rámci vlastnej tvorby sa prezentovali hudobnej, literárnej a výtvarnej oblasti. Z ostatných kategórií deti vystúpili v modernom, scénickom, ale aj folklórnom tanci, predviedli prednes poézie, prózy i divadlo. No a nechýbala interpretácia hre na hudobné nástroje a speve.

Čo krajšie a dôležitejšie môžeme zanechať budúcej generácii ako podnietenie ich záujmu a tvorivosti pre región, v ktorom žijú. Verím, že Ružomberok sa stane pre všetkých, ktorí sa zapojili do súťaže, miestom ich života,”poznamenal riaditeľ Liptovského múzea Martin Krupa.

Po skončení prehliadky si víťazi jednotlivých kategórií prevzali aj odmenu.

„V budúcnosti plánujeme skôr poznávacie pobyty po európskych mestách, ktoré by im umožnili rozšíriť hlbšie poznanie pre umenie, ktorému sa venujú,“povedal Krupa.

Za hlavného organizátora sa Umenobrania zúčastnil riaditeľ odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja Martin Hromada: „Bez mladých ľudí, ktorí tu budú tvoriť a žiť niet budúcnosti. Aj preto sme sa snažili pomôcť tomuto dobrému projektu.“

Zľava riaditeľ Liptovského múzea Martrin Krupa, vedúci oddelenia kultúry ŽSK Martin Hromada, vedúci oddelenia školstva MsÚ Jozef Pažitka a predseda Klubu ružomberských spisovateľov Radislav Kendera.

Zdroj – Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja. Autor foto – Jaroslav Maga.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.