Verejné toalety budú v meste fungovať od budúceho týždňa

Verejný prísľub o sfunkčnení záchodov dal primátor potom, ako poslanci zaviazali vedenie mesta vyriešiť problém do konca júna.

Na mestskom zastupiteľstve ešte začiatkom júna, ktoré bolo venované špeciálne téme mestských podnikov, predniesol poslanec Róbert Kolár návrh, aby mesto vyriešilo problém nefunkčných verejných toaliet do konca júna tohto roka.

„Sám som bol prekvapený, ako veľmi tento zdanlivo banálny problém vo verejnosti rezonuje. Pri stretnutiach s ľuďmi sa táto požiadavka neustále opakovala, preto som chcel, aby sa to do začiatku letnej sezóny vyriešilo,“ zdôvodnil požiadavku a pomerne krátky čas na jej realizáciu Kolár.

Poslanci jeho návrh uznesenia schválili a vedenie mesta zaviazali, aby v stanovenom čase sprevádzkovalo v meste akékoľvek verejné toalety.

„Viem, že ide turistická sezóna, a že to už malo byť dávno hotové, ale nechcime to vyriešiť za tri týždne. Je tam komplikovaný právny stav, čo tu chcete prenosné toalety? Veď si urobíme hanbu,“ argumentoval začiatkom júna primátor Igor Čombor.

„Nehľadajme dôvody, ako to neurobiť. Skúsme to, ak sa to nepodarí pre krátkosť času, poslanci to pochopia,” odvetil vtedy Kolár.

„Pani, ktorá to robila naposledy, je bez práce a viem, že by bola ochotná to robiť aj ďalej,” informovala poslankyňa Mária Kramárová.

Poslanci Ivan Rončák s Miroslavom Zubercom zasa pripomenuli, že toalety nemusia byť len v priestoroch, kde už sú vybudované. Najmä pre existujúci zložitý právny stav s nájomcom.

Vchod do zatvorených verejných toaliet na Medveckého ulici.

Mestské toalety sú prenajaté

Mesto má verejné toalety vo svojej budove na Medveckého ulici. Tú však približne pred šiestimi rokmi prenajalo súkromníkovi Petrovi Láclavíkovi zo spoločnosti AMC Ružomberok. Ten mal na tomto mieste vybudovať podzemné parkovisko a zároveň prevádzkovať verejné toalety. Lenže zámer s parkoviskom nevyšiel a Láclavík zároveň prestal prevádzkovať aj verejné toalety.

Záchody však opravil a budovu, kde sú, dokonca začal nadstavovať.

„Treba prehodnotiť zmluvy a vysporiadať sa s ním za túto jeho investíciu. Budova aj pozemky sú naše, treba sa s ním len vyrovnať,“ zhrnul právny stav s budovou verejných toaliet hlavný kontrolór Vladimír Trnovský.

Záchody sprevádzkujú počas prvého júlového týždňa

„Záchody budú sprevádzkované v priebehu prvého júlového týždňa,“ oznámil poslancom na ostatnom, stredajšom zastupiteľstve primátor Igor Čombor.

Potvrdil, že ho ešte len čaká stretnutie s niekdajším nájomcom priestorov Petrom Láclavíkom, kde sa bude snažiť dohodnúť na majetkovom vysporiadaní toaliet.

Ďalšiu vec, ktorú bude potrebné vyriešiť, sú peniaze na ich prevádzku. O verejné toalety by sa mali starať technické služby, v rozpočte však na to od mesta nedostávajú ani euro.

„Technické služby sa budú starať od júla o verejné toalety a do konca roka ich prevádzku vezmú na seba. Následne, od roku 2019, musíme zaradiť túto položku do rozpočtu a vyčleniť na to peniaze,“ odpovedal na otázky Ružomberského magazínu ohľadom fungovania verejných toaliet primátor Čombor.

Naposledy boli verejné toalety funkčné od 8. do 16. hodiny len v pracovných dňoch. Ako to bude po novom, zatiaľ nikto povedať nevedel. V pripravovanom novom cenníku služieb bol zo strany poslancov návrh, aby boli toalety prístupné v pracovných dňoch od 8. do 17. hodiny a počas sobôt a vybraných sviatkov dopoludnia od 9. do 12. hodiny.

„Ťažko povedať, či to takto bude. Je to otázka ďalších rokovaní s mestom, kde musíme dohodnúť viaceré prevádzkové otázky,“ povedal Ružomberskému magazínu námestník riaditeľa Technických služieb Ružomberok Slavomír Klačko.

Titulná fotografia – Zatvorené verejné toalety na Medveckého ulici. Foto – autor

Róbert Kolár je väčšinovým spoločníkom v spoločnosti R PRESS, ktorá je vydavateľom Ružomberského magazínu.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.