Vo Vlkolínci otvorili novú pamätnú izbu

Pamätná izba pátra Pavla Horského. Zdroj: Mesto Ružomberok

Horská osada Vlkolínec ponúka v aktuálnej letnej sezóne pre návštevníkov ďalšiu novinku. V Dome UNESCO, ktorý prevádzkuje mesto Ružomberok, bola otvorená Pamätná izba pátra Pavla Horského.

Rímskokatolícky kňaz – jezuita „ujo Palko“, ako ho miestni familiárne volali, bol neodmysliteľnou súčasťou duchovného života vo Vlkolínci. Komunistickým režimom bol pre svoju vieru prenasledovaný, nespravodlivo odsúdený a aj väznený. Po prepustení býval vo Vlkolínci a pracoval v opravovni rádií v Ružomberku. Neskôr dostal súhlas vykonávať kňazskú službu práve pre svojich rodákov – Vlkolínčanov.

Pamätná izba ponúka pohľad do života pátra Horského. Súčasťou je bohatá fotogaléria, ukážka kňazských rúch, bohoslužobných kalichoch, ale aj rádia, ktoré si páter sám zostrojil. Návštevníci si môžu na zakúpiť novú knihu kázni pátra Horského – Homílie na nedele a sviatky, cyklus B, ktorú vydalo mesto. Pri zriadení izby nezištne pomohli najmä miestni Vlkolínčania, predmety zapožičali Marta Gejdošová a rodina Bašáryová, autorom fotografií je Anton Sabucha. Inštaláciu uskutočnila Zuzana Gažíková, riaditeľka Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku.

Pamätnú izbu pátra Horského posvätil páter František Gábriš SJ, predstavený jezuitov v Ružomberku vo štvrtok 27. júna v rámci diecézneho Dňa posvätenia kňazov. Konal sa vo Vlkolínci a zúčastnili sa ho 20 kňazi Ružomberského dekanátu.

„Práve tento rok si pripomíname sté výročie narodenia pátra Pavla Horského. Bol osobnosťou, na ktorú mnohí Vlkolínčania dodnes s láskou spomínajú a ktorá formovala nielen duchovný život vo Vlkolínci. Myšlienka vybudovať pamätnú izbu nebola nová, no som rád, že sa nám ju podarilo zriadiť a sprístupniť. Nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj pre návštevníkov, je to možnosť, ako sa so životom a dielom pátra Horského viac zoznámiť,“ podotkol Ľubomír Kubáň, ružomberský primátor.

Život Pavla Horského

Pavol Horský SJ sa narodil 15. januára 1924 vo Vlkolínci. Otec Imrich Anslo bol horárom. Počas prvej svetovej vojny Imrichovu rodinu postihla nákazlivá choroba a jeho žena i syn zomreli. V roku 1922 sa za neho vydala Emília Kupčová, rodená Vlkolíčanka. Palko základnú školu i gymnázium absolvoval v Ružomberku. Bol výborným žiakom, muzikantom i športovcom. Počas štúdia na gymnáziu si zmenil priezvisko Anslo na Horský. Po maturite vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Ružomberku spolu s Tomášom Munkom. Študoval v Brne a po Barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950, sa dostal do centralizačného kláštora v Podolínci.

Dňa 1. októbra 1950 ho tajne vysvätil za kňaza biskup Pavol Hnilica SJ. Pre svoju vieru bol prenasledovaný a komunistami odsúdený na väzenie v rokoch 1950 – 1960. Po návrate z väzenia roku 1961 býval vo Vlkolínci a pracoval v opravovni rádií v Ružomberku. Syn jeho sesternice mu vybavil súhlas vykonávať duchovnú kňazskú službu pre Vlkolínec. Primície mal na Vianoce 1968 v rodnom kostolíku. Mnohí veriaci nevedeli, že ich Palko je kňazom. Jeho prvé slová v polnočnej primičnej kázni patrili Bohu a rodákom:  „Pán Boh má pre človeka všelijaké darčeky. Dnes Vám posiela osobitný dar: Prichodím k Vám ja, Váš rodák, ako kňaz. S vďakou, odprosením a s prosbou.“

Páter Horský zomrel 29. októbra 1995, pochovaný je na cintoríne v Ružomberku.

Zdroj: Mesto Ružomberok

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.