Vo Vlkolínci začali s obnovou záhrad, sadov a tradičných foriem hospodárenia

Od minulého roka sa Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku a mesto Ružomberok podieľajú na cezhraničnom projekte zameranom na ochranu pamiatok svetového dedičstva UNESCO. Ten má pomôcť zveľadiť tradičné hospodárenie aj vo Vlkolínci.

Jeho cieľom je ukázať miestnym, ako sa starať o pôvodné ovocné sady či záhrady, a zvýšiť tak aj atraktívnosť lokality pre turistov. Revitalizačné plány sa zameriavajú na obnovu pridomových sadov a tradičných foriem hospodárenia na vybraných políčkach v ochrannom pásme. Potrebné odborné podklady pripravujú špecialisti zo slovenských a českých univerzít.

„Mesto Ružomberok následne v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom (PD) Ludrová, Mestskými lesmi, Okresným výborom Slovenského zväzu záhradkárov a Občianskym združením (OZ) Vlkolínec vykonajú práce v sadoch a okolí náučných chodníkov,“ vysvetlil Jozef Bašary z ružomberského mestského úradu, ktorý je zároveň predsedom OZ Vlkolínec.

Dodal, že v novovybudovanom informačnom centre, ktoré vo Vlkolínci sprístupnia už v lete, bude vytvorená expozícia o tradičnom hospodárení v ochrannom pásme.

V septembri vysadia ovocné stromy

Deň zeme vo Vlkolínci. Foto – archív OZ Vlkolínec

Na workshope, ktorý vo Vlkolínci usporiadali v apríli, zaučil miestne odborné organizácie aj špecialista na ovocné stromy Ondřej Dovala. Ukázal im, ako sa dajú udržiavať krajové odrody a ošetrovať staré stromy.

Ružomberskí záhradkári a členovia OZ Vlkolínec jeho rady uplatnili už krátko po workshope, keď pri príležitosti Dňa zeme začali s rezom a štepením stromov, pričom zároveň vyčistili najbližšie okolie. Od leta do jesene budú riešiť aj oplotenie, ktoré poslúži ako ochrana pred zverou.

V letných a jesenných mesiacoch by sa zároveň  malo začať s mapovaním druhového zloženia ovocných drevín. „Cieľom je vytipovať v tejto lokalite vzácne krajové odrody ovocných stromov,“ vysvetlila projektová manažérka Mária Kozová z Katedry geografie Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku.

„Už v septembri 2018 sa začne s výsadbou sadeníc ovocných stromov vhodných pre lokalitu Vlkolínec v záhradách miestnych obyvateľov či záhradkárov, vlastníkov nehnuteľností a tiež v záhrade, ktorá bude za novou reštauráciou,“ dodala.

Na jeseň poorú prvý pozemok

Obnova tradičných foriem hospodárenia bude vychádzať z krajinnej štúdie, ktorú na poslednom workshope predstavila Eva Pauditšová z Prírodovednej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas podujatia účastníci absolvovali aj obhliadku pozemku za miestnym kostolom.

Účastníci workshopu pri pozemku (na pravej strane), kde na jar 2018 pracovníci PD Ludrová uskutočnili výrub náletových stromov a kríkov. Foto – Mária Kozová

„Ide o prvý pozemok s celkovou rozlohou 3,2 hektára, na ktorom sa pripravujú tradičné formy obhospodarovania. Na jar sa na časti pozemku odstránili náletové kríky a stromy a po jeho vyčistení by sa na jeseň už pooral,“ vysvetlila Kozová.

Okrem mesta Ružomberok, KU, OZ Vlkolínec a iných lokálnych organizácií sa na projekte podieľajú aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Masaryková univerzita v Brne, Univerzita Komenského v Bratislave či Biosférická rezervácia Dolní Morava.

Titulná fotografia – Ondřej Dovala počas výkladu na aprílovom workshope vo Vlkolínci. Autorka – Kvetka Legerská

Som vyštudovaná žurnalistka, zaujíma ma kultúra a história dolného Liptova. Rada píšem o problémoch a záujmoch bežných ľudí, cez ich svedectvá sa snažím pripomínať hodnoty, na ktoré by spoločnosť nemala zabúdať. Zároveň pracujem v oblasti zabezpečenia bezpečnosti priemyselných inštalácií.