Za parkovné môžu vodiči v meste zaplatiť aj smskou

Na úhradu parkovného postačí mobil. Od 15. júna môžu vodiči v Ružomberku zaplatiť za parkovacie miesto formou sms správy. Postup uvádzame tu.


Vodiči, ktorí využívajú platené parkovacie plochy (IP 17 a Parkovisko), môžu poslať sms správu na číslo 2200 v tvare RK ZONA EČV.

Parkovacie plochy sú zoradené do jednotlivých zón:

A1– parkovisko A. Bernoláka pred budovou Slovenskej pošty, 0,60 € / 30 minút
A11 – parkovisko A. Bernoláka pred budovou Slovenskej pošty, 1,20 € / 1 hodina
A2 – ul. Mlynská parkovisko na komunikácií pozdĺž Revúcej, 0,60 € / 1 hodina
A3 – Hlavná stanica – krátkodobé parkovanie /bližšie k mostu/ 0,60 € / 1 hodina
A4 – Hlavná stanica – dlhodobé parkovanie, 2,40 € / 24 hodin
A5– Hlavná stanica – dlhodobé parkovanie (nákladné vozidlá), 6,00 € / 24 hodín

Pri výbere parkovacieho miesta na ulici A. Bernoláka bude sms v tvare: RK A1 RK999XY.

Viac informácií obsahujú dodatkové tabule a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ružomberok č. 4/2018 o dočasnom parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Ružomberok. VZN je uverejnené na stránke Mesta Ružomberok.

Zdroj: Tlačová správa Mestskej polície Ružomberok z 15. 6. 2018

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.