Začína sa konanie pre povolenie na Papierenský stroj č. 19 v Mondi SCP

Začína sa konanie vo veci integrovaného (aj stavebného) povolenia pre Papierenský stroj č. 19 v Mondi SCP. Odteraz má verejnosť 30 dní na to, aby sa oboznámila so zámerom a prihlásila sa do konania.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.