Zasadal krajský krízový štáb k situácii v nemocniciach

Snímka zo zasadnutia. Foto:ŽSK
Témou stretnutia bolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti od 1. decembra tohto roku v Žilinskom kraji, v prípade nestiahnutia výpovedí lekárov.

V súvislosti s podanými výpoveďami zo strany lekárov v utorok 22. novembra v Žiline zasadal Krízový štáb Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) so zástupcami nemocníc pôsobiacich na jeho území. Krízový štáb rokoval za účasti zástupcov ŽSK, vrátane predsedníčky Eriky Jurinovej a riaditeľky odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvie Pekarčíkovej, ako aj zástupcov nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, Ministerstva zdravotníctva (MZ) a Ministerstva obrany (MO) SR.

Kraj prevzal požiadavku MZ SR na zvolanie krízových štábov (KŠ), ktorá vzišla z ostatného zasadania KŠ MZ SR, a dnes od 8:30 h došlo k diskusii, ktorej cieľom mala byť dohoda na spolupráci a rozpise kapacít jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V zmysle úloh z KŠ MZ menovali krajského koordinátora i koordinátorov za každú nemocnicu v kraji a nastavili sa pravidelné online stretnutia. RK Magazín o tom informovala Eva Lacová, hovorkyňa ŽSK.

Negarantujú poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti

Na krízovom štábe sme opätovne aktualizovali stav a pripravenosť v jednotlivých nemocniciach na území kraja. Po úvodnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň, sme dnes prehodnotili krízové plány a zamerali sa na splnenie úloh, ktoré nám včera zadal krízový štáb ministerstva zdravotníctva,“ uviedla S. Pekarčíková.

 „Aj napriek enormnej snahe vytvoriť maticu krízového plánu pre zabezpečenie akútnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti a vytvorení možných scenárov s čo najmenším dopadom na pacienta, sme dospeli k záveru, že za daných podmienok, pri skladbe a štruktúre výpovedí, množstva aktuálne hospitalizovaných pacientov, geografickej zložitosti regiónov, zimnej sezónnosti (otvorenie lyžiarskych stredísk) a sťaženej dopravnej infraštruktúre, za daných podmienok nie sme schopní garantovať poskytovanie akútnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti na území Žilinského samosprávneho kraja, od doby platnosti výpovedí lekárov (1.12.2022),“ zdôraznila riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK.

 „Vyjadrujeme obavu, že po prenesení zodpovednosti na lekárov, ktorí zostali a ostatných zdravotníckych pracovníkov, nie je možné zabezpečiť udržateľnosť a dostupnosť, geografickú aj časovú, a to aj napriek faktu, že v dvoch nemocniciach v Žilinskom kraji nepodali výpovede a vo zvyšných je garantovaná čiastočná funkčnosť niektorých oddelení. Všetko toto spôsobí enormný tlak na primárny i špecializovaný ambulantný sektor, ktorý je však už dnes  poddimenzovaný,“ doplnila Pekarčíková.

Predsedníčka požiada o vyhlásenie núdzového stavu

Po vyhodnotení situácie zvolá predsedníčka ŽSK Erika Jurinová Bezpečnostnú radu kraja a požiada o vyhlásenie núdzového stavu, bude informovať združenie predsedov samosprávnych krajov SK8 o vážnosti situácie v Žilinskom kraji. „Vyzývam preto opätovne Lekárske odborové združenie a vládu SR, aby dospeli k dohode najneskôr do  23. novembra 2022. Pokiaľ k dohode nedôjde, vzniká otázka, kto prevezme zodpovednosť za akékoľvek ohrozenie zdravia obyvateľov v Žilinskom kraji,“ zopakovala svoju výzvu Jurinová.

„V tejto chvíli nie je v možnostiach kraja, ani našich nemocníc situáciu vyriešiť. Napriek tomu spoločne robíme všetky kroky na stabilizáciu situácie v kraji. Budeme na dennej báze komunikovať s nemocnicami,  ministerstvom zdravotníctva a pevne veriť, že rozum zvíťazí nad emóciami,“ dodala Pekarčíková.

Zdroj: ŽSK

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.