Známy je víťazný návrh novej plavárne

Do verejnej súťaže architektonických riešení novej plavárne prišlo 31 návrhov.

Tomuto momentu predchádzali dlhé peripetie, ale Ružomberok už pozná víťaza v apríli vyhlásenej súťaže o vzhľad novej plavárne. Podľa pravidiel súťaže by ju mali naprojektovať samotní víťazi – Peter Zibrin a Ľubomír Kružel ml.

Podzemné parkovisko a nízke prevádzkové náklady

„Stretla sa silná konkurencia návrhov. Okrem slovenskej a českej architektonickej scény súťaž absolvovali aj dva medzinárodné tímy s účasťou fínskych a španielskych kolegov,“ uvádza odborná architektonická webová stránka Slovenskej komory architektov, ktorá v piatok večer zverejnila výsledky ružomberskej súťaže.

Autori víťazného návrhu, architekti Peter Zibrin a Ľubomír Kružel ml., získajú okrem zákazky a možnosti realizácie aj odmenu 8-tisíc eur.

Za klady projektu porota považuje podzemné parkovanie, čo umožňuje kompaktne vyriešiť dispozičný priestor okolo plavárne, športové využitie strechy, jednoduchá a reprezentačná konštrukcia stavby, prepojenie exteriéru na okolie, nízke prevádzkové náklady či invenčný interiér.

Zápormi víťazného návrhu má byť vysoká cena, práve kvôli podzemnému parkovaniu, a nemožnosť realizácie projektu na etapy, uvádza sa na stránke odborného garanta súťaže, Slovenskej komory architektov.

Poster víťazného návrhu ružomberskej plavárne. Zdroj: archinfo.sk

 

Poster víťazného návrhu ružomberskej plavárne. Zdroj: archinfo.sk

Cena za projekt ani ďalšie detaily zatiaľ nie sú známe. Poslanci však pri vyhlasovaní súťaže odsúhlasili cenový strop za realizáciu na úrovni 3,6 milióna eur. Do tohto limitu by sa mal víťazný návrh zmestiť.

Jednoduchá a kvalitná architektúra

Druhé miesto a odmenu 5-tisíc eur získali v nabitej súťaži Ladislav Vikartovský a Gábor Nagy. Porota na ich návrhu ocenila dispozíciu, logickú zonáciu, jednoduchosť a realizovateľnosť diela, ale aj invenčný interiér, výborné tienenie či otvorenosť na okolitý exteriér.

Zápormi druhého najlepšieho návrhu sú tvar strechy, ktorá sa podľa porotcov do okolitej zástavby Lazín nehodí, ale aj prevádzková a dispozičná poddimenzovanosť.

Poster druhého najlepšieho návrhu ružomberskej plavárne. Zdroj: archinfo.sk

Uzavretý a logický komplex

Invenčne riešený interiér s elegantnou formou stvárnenia, hlboko do terénu osadené riešenie, uzavretosť plaveckého komplexu s parkovými úpravami a zeleňou, čistá architektúra a logika konštrukčného riešenia. Takto hodnotila porota tretí najlepší návrh zo stola autorov Martina Kusého, Róberta Bakytu a Ľubomíry Blaškovej. Za svoju prácu získajú odmenu 3-tisíc eur.

Negatívom ich diela je ekonomická náročnosť, ktorá je podľa poroty nad rámec možností mesta. Nepáči sa im tiež na východ umiestnený hlavných vchod.

Poster tretieho najlepšieho návrhu ružomberskej plavárne. Zdroj: archinfo.sk

Ocenili aj ďalších päť návrhov

Porotu tvorili odborníci, ktorí nemali pracovnú viazanosť na vyhlasovateľa súťaže, mesto Ružomberok, a boli menovaní ako nezávislí architekti: Štefan Moravčík, Pavol Mikolajčák, Antonín Novák a Ružomberčan Martin Bišťan, ktorý bol predsedom komisie. Títo členova mali zároveň nárok na odmenu.

Dopĺňali ich hlavný architekt mesta Jozef Jurčo a poslanci Róbert Kolár a Vojtech Macko. Išlo o závislých členov poroty, ktorí mohli hlasovať, ale nemali nárok na odmenu.

Pri porotcoch boli aj ďalší odborníci, ktorí mohli radiť, nie však hlasovať o konečnom poradí. Patrili tam Mária Sleziaková, Katarína Bergerová, Peter Nezval a Tomáš Szöke.

Súťaž vyhodnocovali porotcovia (zľava): Róbert Kolár, Mária Sleziaková, Peter Nezval, Štefan Moravčík, Martin Bišťan, Jozef Jurčo, Vojtech Macko, Tomáš Szöke, Antonín Novák, Katarína Bergerová, Pavol Mikolajčák.

Porotcovia sa rozhodli oceniť aj ďalších päť návrhov, z ktorých každý získal odmenu 400 eur. Ukážky víťazných aj ocenených návrhov nájdete tu.

Architektonická súťaž návrhov prináša okrem výberu tímu, ktorý dostane zákazku, veľké množstvo myšlienok a práce, ktoré by si investor štandardným spôsobom nedokázal objednať a zaplatiť. Podľa Štefana Moravčíka, jedného z členov poroty, trvala práca na každom z projektov minimálne 500 „človekohodín“, čo by pri bežnej hodinovej sadzbe v autoservise (30 eur) bolo 450-tisíc eur ako hrubá časová hodnota vynaloženej práce.

„Dôvod účasti architektov na súťaži však nebol priamy ekonomický profit, ale skôr účasť na tvorivej fáze, ktorá môže okrem zákazky priniesť potešenie aj mnohým iným. Napríklad ako tvorivý a estetický zážitok prezentujúci zaujímavé a kreatívne výstupy, ktoré stoja za pozretie,“ uvádza v popise k výsledkom súťaže člen poroty Štefan Moravčík.

Tému budeme aktualizovať o vyjadrenia ďalších členov poroty.

Jedno zo 400-eurovou odmenou ocenených architektonických diel. Zdroj: archinfo.sk

 

Jedno zo 400-eurovou odmenou ocenených architektonických diel. Zdroj: archinfo.sk

 

Jedno zo 400-eurovou odmenou ocenených architektonických diel. Zdroj: archinfo.sk

 

Jedno zo 400-eurovou odmenou ocenených architektonických diel. Zdroj: archinfo.sk

Titulná fotografia – Návrh novej plavárne v Ružomberku. Foto: archinfo.sk

Róbert Kolár je väčšinovým spoločníkom v spoločnosti R PRESS, ktorá je vydavateľom Ružomberského magazínu.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.