Architekti už môžu kresliť novú plaváreň. Zisťovali sme, čo tam bude

Tri bazény aj sauny, „vírivka” či miestnosť pre maséra. Architekti dostali presné požiadavky, čo všetko majú do novej plavárne zakomponovať.

Mesto pred mesiacom vyhlásilo súťaž architektonických návrhov na novú plaváreň. Od schválenia zámeru v mestskom zastupiteľstve to trvalo takmer rok a pol. Zdržanie spôsobili nezhody medzi mestom, pracovnou skupinou zloženou z poslancov a architektonickou kanceláriou, ktorá mala pomôcť verejnú súťaž pripraviť. Preli sa najmä o finančný limit stavby, ale aj o konečné práva na víťazný projekt plavárne. Spor sa kvôli naťahovaniu výstavby preniesol aj do vzájomnej komunikácie medzi primátorom a poslancami.

Čo bude v novej plavárni?

Pracovná skupina zložená z vybraných poslancov a architektov napokon navrhla, a v zastupiteľstve prešiel, takzvaný lokalitný program. Ten obsahuje požiadavky, čo si mesto želá, aby nová plaváreň obsahovala.

Hlavnou časťou bude šesť dráhový 25 metrový bazén. Ten musí spĺňať pravidlá medzinárodnej plaveckej federácie, aby v ňom mohli organizovať preteky. Na tie sa bude dať dívať z tribúny pre stovku divákov.

Deti získajú priestor vo „výcvikovom bazéne s dĺžkou 15, šírkou 4 a hĺbkou 0,9 metra. Súčasťou musí byť vyvýšené dno, minimálne 10m2,“ píše sa v schválenom lokalitnom pláne novej plavárne.

Súčasťou novej plavárne bude aj parná a suchá sauna (obe s kapacitou 10 osôb) a infrasauna (maximálne 6 osôb). K nim musí byť zakreslený ochladzovací bazén, „vírivka”,  odpočinková miestnosť a bufet.

Špeciálne priestory bude mať v novej plavárni aj masér či plavecký klub.

So zaujímavostí, ktoré sa dostali do návrhu spomeňme, že architekti musia počítať s prípadným rozšírením plavárne o exteriérovú časť – napríklad priestorom pre relax, či prípadným rozšírením objektu, napríklad aj o bazén. Nemenej zaujímavá je voľná ruka pre tvorcov, aby interiérovo prepojili plaváreň so zimným štadiónom.

Vonku vznikne 57 parkovacích miest.

„Mestská plaváreň má byť koncipovaná športovo – primárne ako plavecký bazén, nakoľko v okolí Ružomberka sa nachádzajú viaceré vodné centrá,“ píše sa vo formálnom stanovisku, ktoré nám zaslala kancelária primátora mesta.

3D model územia, kde bude plaváreň stáť. Zdroj – MsÚ.

O všetkom rozhodne porota

Architekti majú čas do septembra, aby pripravili architektonické návrhy. Z nich bude vyberať porota, ktorú určilo mesto v spolupráci s poslancami. Práve jej členovia majú na starosti aj podmienky a priebeh súťaže.

„Pri vyhlásení súťaže sme sa zamerali predovšetkým na to, aby sme dodržali lokalitný program, ktorý určila pracovná skupina a schválilo ho aj zastupiteľstvo,“ hovorí jeden z jej členov, poslanec zastupiteľstva Róbert Kolár (OKS).

„Museli sme pri vyhlásení súťaže zohľadniť aj súťažný poriadok a pravidlá Slovenskej komory architektov. Oni nám celú súťaž museli odobriť, ak sme chceli, aby sa do nej profesionálni architekti zapojili,“ dopĺňa ďalší z poslaneckých členov poroty Ľubomír Kubáň (nezávislý).

Obaja sú spolu s hlavným architektom mesta Jozefom Jurčom takzvanými závislými členmi poroty. To znamená, že sú „vo vzťahu“ s mestom, ktoré súťaž vyhlásilo. Nezávislými členmi sú autorizovaní architekti slovenskej alebo českej komory architektov Antonín Novák, Pavol Mikolajčák, Štefan Moravčík, a tiež Ružomberčan Martin Bišťan, ktorý sa stal predsedom poroty.

Súčasťou sú aj traja náhradníci, vrátane poslanca Vojtecha Macka (Sieť), ktorí sa môžu zúčastňovať zasadnutí, ale nemôžu hlasovať.

V októbri spoznáme víťazný návrh

Zastupiteľstvo schvaľovalo aj odmeny. Nielen pre víťazov súťaže, ale aj pre samotnú porotu.

„Tá časť poroty, ktorá je závislá na meste odmenu nedostane. Nárok na ňu majú len nezávislí architekti,“ hovorí Kolár.

Autor víťazného návrhu plavárne získa okrem svojho diela v Ružomberku aj 8-tisíc eur. Druhý si zoberie 5-tisíc a tretí 3-tisíc eur.

„Porovnávali sme odmeny aj v iných mestách. Chceme, aby sa zapojili renomovaní architekti a získali sme čo najviac kvalitných pohľadov,“ vysvetľuje výšku odmien Kubáň.

Termín na odovzdanie návrhov je do 5. septembra. Porota vyhlási víťazov najneskôr 5. októbra.

Útvar hlavného architekta (ÚHA) mestského úradu potvrdil, že o súťaž je zatiaľ záujem. „Presný počet subjektov, ktoré si doposiaľ prevzali súťažné podklady povedať nemôžeme, aby sme nenarušili priebeh súťaže, ale poviem, že už evidujeme 18 doplňujúcich odborných otázok, ktoré spoločne s vysvetlením zverejníme na webovej stránke mesta,“ prezradil Pavol Šrankota z kancelárie ÚHA.

Róbert Kolár je väčšinovým spoločníkom v spoločnosti R PRESS, ktorá je vydavateľom Ružomberského magazínu.

Titulná fotografia – Miesto pri zimnom štadióne, kde bude stáť nová plaváreň. Foto – autor.

Mám za sebou desať rokov práce v Mestskej televízií Ružomberok. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval. V Ružomberskom magazíne som šéfredaktor.